Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > SPACE ENCYLOPAEDIA - PREFACE
tisk 

SPACE 40

Velká encyklopedie družic a kosmických sond


Tato databáze obsahuje přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti a stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru, stručný přehled astronautů, kosmodromů a nosných raket. Součástí je též statistický přehled katalogizovaných objektů, členěných podle typů drah a funkčnosti a přehled startů s velkým počtem úlomků (autor M. Čejka).
Ve své podstatě vychází z každoročních "Přehledů kosmonautiky", v létech 1970-1990 vydávaných v ČTK, v následujících létech na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy. Názvy družic a jména osob, míst či institucí zapsaných v jiném písmu než latince jsou do latinky převedeny. U azbuky se používá transliterace dle ČSN 01 0185 (pro korektní zobrazení převodní tabulky je zapotřebí mít instalovánu podporu Unicode UTF-8). Pro přepis z čínštiny je použito oficiální transkripce pchin-jin, doplněné obvyklou českou transkripcí (převodní tabulky na anglickou transkripci viz.). U japonštiny se užívá oficiální japonská transkripce (kunrei), doplněná českou transkripcí (převodní tabulky na anglickou Hepburnovu transkripci viz.). U ostatních jazyků se používá především anglická transkripce.

Podívejte se na nejnovější aktualizované údaje!

Vyhledej ve SPACE-40:

UPOZORNĚNÍ! Nejnovější stránky nemusí být vyhledány vzhledem k tomu, že služba Google neprovádí skenování tohoto webu okamžitě po každé jeho úpravě.

Jinak lze k jednotlivým údajům přistupovat buď chronologicky na základě mezinárodního označení COSPAR, nebo pomocí jmenného rejstříku názvu družic a sond. Navigace se provádí pomocí tzv. "roletek" (viz vlevo); výběr se provede kliknutím na žádanou položku a odešle se stiskem tlačítka "OK". Nápověda (help) se vyvolá klepnutím na modré tlačítko se symbolem otazníku (?) umístěné na dolní liště. Nejníže vlevo umístěnou "roletkou" je možno přistoupit k dalším rejstříkům (kosmodromů, astronautů, projektů, ročních přehledů zániků družic a sond, nezdařených startů v jednotlivých rocích, vybraných nosných raket [zatím je zpracována jen jejich malá část] a zkratek používaných v kosmonautice a raketové technice).

Součástí databáze je i orientační seznam plánovaných startů na nejbližší období (v současné době však není z technických důvodů aktualizován).

Byla připojena tabulka pro přepočítávání časových údajů v nejvýznamnějších časových pásmech, včetně údajů o začátku a konci platnosti letního času (Daylight Saving Time) v USA. Uvedena je též tabulka pořadového čísla dne v roce (pro nepřestupný, resp. přestupný rok).

Připojena byla pracovní verze abecedního seznamu zkratek používaných v oblasti kosmonautiky a raketové techniky (včetně vojenských raket). Přístup k seznamu získáte volbou položky "zkratky" v roletce "Výběr rejstříku".
Seznam vznikl jednak na základě kompilace existujících seznamů zkratek (např. v NASA) doplněných excerpcí z originálních materiálů NASA, ESA, CNES a Rosaviakosmosu. Děkuji také A. Železnjakovovi za pomoc při zpracování ruských zkratek.
Seznam, který obsahuje přes 37 tisíc položek, nyní prochází revizí. Obsahuje dosud řadu duplicit a tiskových i věcných chyb, jejichž odstranění si vyžádá značné úsilí a bude trvat delší dobu. Redakce těchto stránek bude vděčna za upozornění na věcné či pravopisné chyby a chybějící zkratky.

K dispozici je též pracovní verze kapitoly XIV. - KOSMONAUTIKA revidované normy ČSN 31 0001 - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA - TERMINOLOGIE. Kapitola je doprovázena českým a anglickým abecedním rejstříkem termínů a jejich synonym, takže může posloužit i jako stručný anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů z oblasti kosmonautiky a raketové techniky.

Databáze je ve stavu výstavby a neustálé aktualizace. Může obsahovat chybná či nepotvrzená data. Proto údaje, které byly převzaty z nezaručených pramenů, či byly odhadnuty nebo odvozeny nepřímým způsobem, jsou v textu vyznačeny podtržením (na rozdíl od hypertextových odkazů nejsou barevně vyznačeny).

Na vytváření databáze se autorsky podíleli Antonín Vítek, Marcel Grün, František Martinek, Jiří Kroulík, Petr Lála, Jan Kusák, Antonín Havlíček, Michal Václavík, Petr Kubala, Miroslav Pospíšil. Významně přispívá průběžnou korekcí chyb a překlepů Přemysl Lukavský. Technicky na realizaci stránek spolupracoval David Jůna. Redakce přivítá další dobrovolné spolupracovníky, kteří by měli zájem podílet se autorsky na zpracování dosud chybějících popisů družic a sond a na rozšiřování obsahu již existujících hesel.

Autoři budou vděčni za upozornění na chyby, ať již se týkají věcného obsahu, technického provedení či pravopisných chyb a překlepů. Připomínky zasílejte na adresu avitek@seznam.cz.

Datum poslední aktualizace: 2008-06-13.


Domovská stánka KNAV

(originál je na https://www.lib.cas.cz/space.40/SPACE40.HTM)

Stránka byla vygenerována za 0.177203 vteřiny.