Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Sojuz T > Sojuz T-14
tisk 
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1985-081A 17.09.1985 21.11.1985 64d21h52m 5. základní posádka na Saljutu 7

Posádka Sojuzu T-14
Posádka : Vasjutin,V.V.[VE] | Grečko,G.M.[PI] | Volkov,A.A.[KV]


Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1985 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      Posádka Sojuzu T-14První částečné střídání posádek na stanici Saljut 7. Velitelem byl pplk. Vladimír Vladimirovič VASJUTIN (volací znak ČEGET, nar. 8.3. 1952, v oddílu od r. 1976, 1. let), palubním inženýrem Georgij Michajlovič GREČKO (nar. 25.5. 1931, v oddílu od r. 1966, 3. let) a kosmonautem výzkumníkem pplk. Alexandr Alexandrovič VOLKOV (nar. 27.5. 1948, v oddílu od r. 1976, 1. let).

      Nosná raketa startovala ve 13.39 SEČ a navedla loď do roviny dráhy orbitálního komplexu. Po řadě standardních manévrů došlo k automatickému připojení lodi na zadní spojovací uzel stanice 18.9. v 15.15 SEČ. Po prověření hermetičnosti spojení kosmonauti v 18.24 SEČ přestoupili na palubu komplexu a začala tak pracovat pětičlenná posádka V. Džanibekov (velitel), V. Savinych, V. Vasjutin, G. Grečko a A. Volkov.

      Již 19.9. začali kosmonauti pracovat s novou automatizovanou aparaturou pro elektroforetické získání velmi čistých biologických materiálů. Chování orbitálního komplexu při manévrování a jiném zatížení bylo sledováno technickým experimentem REZONANS. Kosmonauti vyměnili vzájemně anatomicky tvarovaná křesla V. Savinycha a G. Grečka a V. Džanibekov se připravoval na návrat na Zemi intenzivním cvičením v obleku ČIBIS. V lékařských experimentech byla sledována adaptace nových členů posádky na beztíži. Dne 20.9. začalo zkoumání optických a spektrálních vlastností atmosféry novým spektrometrem SKIF, dopraveným lodí Sojuz T-14. Na zařízení EFU-ROBOT pokračovaly experimenty s elektroforézou, poruchy vestibulárního aparátu kosmonautů při adaptaci na beztíži se sledovaly v přístrojích OPTOKINEZ a SIGNAL-RD. Dne 20.9. byla také vysílána televizní reportáž o činnosti posádky. Následující den kosmonauti pracovali s čs. fotometrem EFO 1, kterým registrovali změny světla hvězd při západu za obzorem. Dne 22.9. začali kosmonauti snímkovat a spektrálně sledovat vybrané oblasti zemského povrchu v mezinárodním programu ČERNOJE MORE-85, kterého se účastní pracovníci z BLR, NDR, PLR a SSSR. V uvedených experimentech kosmonauti pokračovali i v dalších dnech. Od 24.9. kosmonauti začali ukládat získané materiály do návratové sekce lodi SOJUZ T-13, byl zkušebně zapálen jeho motor.

      Loď s kosmonauty V. Džanibekovem a G. Grečkem se od komplexu oddělila 29.9. a tím uvolnila přední spojovací uzel. Na stanici zůstala posádka, která se původně (před závadou na stanici) připravovala k dlouhodobému letu (V. Vasjutin, V. Savinych a A. Volkov). Dráha stanice byla ve výši 337 - 358 km s periodou 91,3 min.

      Dne 2.10. v 11.16 SEČ se k přednímu uzlu připojila družice KOSMOS 1686 (označení 1985-086A), která je prototypem modulu budoucích orbitálních stanic. Kromě zásob dopravila na stanici i novou vědeckou aparaturu. Kromě již popsaných experimentů byl 7.10. zahájen v aparatuře PION výzkum proudění a přenosu tepla v kapalinách v podmínkách beztíže. Dne 10.10. skončila první etapa zachycování meteorického prachu v sovětsko-francouzském zařízení na vnějším povrchu stanice (zřejmě byly dálkově uzavřeny některé lapače). Další etapa skončila 22.10. V biologických aparaturách OAZIS, VAZON a BIOGRAVISTAT kosmonauti sledovali růst sazenic pepře, cibule a salátu. Lékařským experimentům byl vyhrazen den 25.10., dráha měla v té době výšku 357 - 375 km a periodu 91,6 min.

      Další práce byly narušeny onemocněním velitele V. Vasjutina, které kosmonaut 28.10. oznámil řídícímu středisku. Přes veškerou snahu lékařů se na dálku nepodařilo zjistit příčinu Vasjutinových potíží. Navíc se jeho stav výrazně zhoršil, cítil se vyčerpaný a dostavily se značné bolesti břicha. Proto bylo 17.11. rozhodnuto let přerušit. Velitelem posádky byl jmenován V. Savinych a kosmonauti postupně vypnuli většinu aparatury stanice a připravili loď SOJUZ T-14 k návratu. Během letu bylo snímkováno 16 miliónů km zemského povrchu a kosmonauti pracovali s 85 vědeckými aparaturami.

      Kosmická loď se od stanice oddělila 21.11. v 8.13 SEČ, v 9.10 byla zorientována v prostoru a v 9.25 se oddělila orbitální sekce s nepotřebným odpadem. Brzdící motor byl zapálen v 10.40.16 SEČ a pracoval 215 s. Nad střední Afrikou došlo v 11.01 k oddělení pilotní kabiny, která prolétla atmosférou a v 11.15 SEČ se otevřel hlavní padák. Kosmonauti měkce přistáli v 11.31 SEČ v určené oblasti 180 km jihovýchodně od Džezkazganu. V oblasti byl sníh a vítr, teplota -8°C. V. Vasjutin byl letecky dopraven do moskevské nemocnice, V. Savinych a A. Volkov se po odpočinku na kosmodromu vrátili 20.12. do Hvězdného městečka, kde se setkali s V. Vasjutinem, který se v pořádku vrátil z nemocnice. Kosmonauti byli 30.12. v Kremlu vyznamenáni.


Aktualizováno : 28.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz T ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz_t/so-t14/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.030146 vteřiny.