Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-122 > Experimenty při letu STS-122
tisk 

Na letové palubě se uskutečňují následující experimenty:
 • měření hromadění oxidu uhličitého na různých místech a v různých situacích v prostorách raketoplánu DTO-853 [=Detailed Test Objective];
 • testování vlivu bočního větru na dynamiku přistávacího manévru DTO-805.
Na letové a obytné palubě se uskutečňují následující experimenty:
 • testování Promethazinu jako prostředku proti kinetóze DSO-490B [=Detailed Secondary Objective];
 • testování Midodrinu na potlačení abnormálního poletového snížení krevního tlaku (předletové a poletové vyšetření) DSO-503S;
 • vliv podmínek kosmického letu na spánek členů osádky Sleep-Short [=Sleep-Wake Actigraphy and Light Exposure During Spaceflight-Short].
Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice:
 • sledování mechanického namáhání konstrukce ISS působením činnosti osádky, manévrů motory raketoplánu na životnost stanice a jejího možného prodloužení SDTO 13005-U [=Station Detailed Test Objective];
 • prověření metod sledování reakcí imunitního systému astronautů na podmínky kosmického letu (experiment Integrated Immune).
Evropský experiment prováděný během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice:
 • studium bolestivosti spodní části zad během kosmického letu (experiment Mus).
Evropské experimenty dopravované na oběžnou dráha:
 • detektor mikrometeoroidů a částic kosmického smeti DEBIE-2 [=Debris in Orbit Evaluator];
 • dozimetry po záznam kosmického záření DOSTEL [=Dosimetry Telescopes];
 • teplotní čidla EuTemp [=EuTEF Temperature Measurements] na plošině EuTEF;
 • kamera pro sledování Země EVC [=Earth Viewing Camera];
 • úložný systém pro krátkodobé nebo dlouhodobé vystavení experimentů podmínkám volného kosmického prostoru (systém Expose);
 • detektor molekulárního a atomárního kyslíku v okolí stanice FIPEX [=Flow Probe Experiment];
 • cvičební zařízení FWED [=Fly Wheel Exercise Device] se setrvačníkem;
 • zařízení pro simulaci geofyzikálního proudění kapaliny mezi dvěma rotujícími disky (experiment Geoflow);
 • zařízení pro studium degradace materiálů v kosmickém prostředí MEDET [=Material Exposure and Degradation Experiment];
 • studium adaptace vestibulárního ústrojí na beztíži MOP [=Motion Perception];
 • pedagogický experiment pro demonstraci účinků ionizujícího záření (experiment Particle Flux);
 • ověřování prototypu plazmového kontaktoru PLEGPAY [=Plasma Electron Gun Payload];
 • spektrofotometr pro registraci slunečního ultrafialového a extrémního ultrafialového záření SOL-ACES [=Solar Auto-Calibrating EUV/UV Spectrophotometer] (spektrální obor 17-220 nm);
 • detektor pro měření spektrálního toku slunečního záření SOLSPEC [=Solar Spectral Irradiance Mesurement] (spektrální obor 180-3300 nm);
 • tříkanálový spektrofotometr pro měření změn tiku slunečního záření SOVIM [=Solar Variable and Irradiance Monitor] (spetrální kanály 402, 500 a 862 nm);
 • tribologická laboratoř pro zkoumání mazací účinnosti různých látek (Tribolab);
 • výzkum tropismů působících na kořenový systém huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) v podmínkách kosmického loteu WAICO [=Waving and Coiling of Arabidopsis Roots].
Víceúčelová zařízení v laboratoři Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]):
 • laboratoř pro biologické experimenty (BioLab);
 • univerzální skříň pro menší experimenty EDR [=European Drawer Rack];
 • laboratoř pro fyziologické experimenty [=European Physiology Modules Facility];
 • laboratoř pro fyziku kapalin FSL [=Fluid Science Laboratory];
 • vnější plošina pro technologické experimenty EuTEF [=European Technology Exposure Facility];
 • vnější plošina pro umístění přístrojů pro sledování Slunce.
Při zpátečním letu budou dopraveny na Zemi výsledky následujících experimentů:
 • zkoumání vlivu mikrogravitace na molekulární a fyziologické funkce u více generací huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana, experiment Multigen);
 • vliv potravy na celkový zdravotní a fyziologický stav lidského těla (exepriment Nutrition);
 • studium optimalizace pěstebních substrátů v kosmických sklenících ORZS [=Optimization of Root Zone Substrates];
 • studium stability složitých organických sloučenin v potravě a léčivech při působení kosmického záření (experiment Stability);
V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty (celková hmotnost přibližně 17 311 kg):
 • stykovací modul ODS [=Orbiter Docking System] pro připojení k ISS (sekce 1-2, 1800 kg), v němž jsou umístěny:
  • skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] (přibližně 240 kg);
 • rozvodný systém SPDU [=Station Power Distributon Unit] na nosiči APC [=Auxilliary Payload Carrier] (sekce 3, stěna levobok, přibližně 100 kg);
 • úchopová kotvička PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] na nosiči ICAPC [=Increased Capacity Adaptive Payload Carrier] (sekce 5, stěna levobok, 71 kg);
 • nosič nákladu ICC-L [=Integrated Cargo Carrier-Lite] (sekce 6, 2063 kg), na němž jsou umístěny:
  • nosná plošina pro umístění technologických experimentů EuTEF [=European Technology Exposure Facility];
  • externí observatoř pro sledování Slunce SOLAR;
  • nádrž na stlačený dusík NTA [=Nitrogen Tank Assembly];
 • schránka ECSH [=EVA Cargo Stowage H] s vybavením pro výstupy na nosiči APC (sekce 7, stěna levobok, přibližně 100 kg);
 • evropský laboratorní modul Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) (sekce 8-12, 12 077 kg);
Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny:
 • dálkový manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] (levobok);
 • prodlužovací tyč IBA [=Inspection Boom Assembly] se sensory pro kontrolu tepelné ochrany raketoplánu OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] (pravobok).
Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty:
 • sledování zážehů motorů raketoplánu ze stanice na ostrově Maui v rámci programu MAUI [=Maui Analysis of Upper Atmospheric Injections];
 • sledování zážehů motorů raketoplánu z vojenských družic v rámci programu RAMBO [=Ram Burn Observation].

Hlavním úkolem letu byla doprava a instalace modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) a výměna jednoho člena dlouhodobé osádky ISS.

(připraveno podle SPACE-40 A.Vítka)


Aktualizováno : 16.02.2008

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-122 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-122/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.032064 vteřiny.