Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-129 > Experimenty při letu STS-129
tisk 

V nákladovém prostoru byly uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 13 362 kg:
 • stykovací modul ODS [=Orbiter Docking System] pro připojení k ISS (sekce 1-2, 1800 kg), v němž jsou umístěny:
  • skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] (přibližně 260 kg);
 • rozvodný systém SPDU [=Station Power Distributon Unit] na nosiči APC [=Auxilliary Payload Carrier] (sekce 3, stěna levobok, přibližně 17 kg);
 • nosník SPA [=Small Payload Attachment] s anténním systémem SASA [=S-band Antenna Support Assembly] (sekce 3. stěna pravobok);
 • nosič APC se schránkou PEC [=Passive Experiment Container] pro experiment MISSE-7A [=Materials ISS Experiment] (sekce 4, stěna levobok, přibližně 60 kg);
 • nosič APC se schránkou PEC pro experiment MISSE-7B (sekce 4, stěna pravobok, přibližně 60 kg);
 • externí transportní plošina ELC-1 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] (sekce 6-9, hmotnost 6 282 kg), na níž jsou uloženy následující náhradní díly ORU [=Orbital Replacement Unit] pro stanici:
  • doplňovací zařízení ATA [=Ammonia Tank Assembly] kapalného amoniaku se dvěma nádržemi, systémem ventilů a temperačním topením (772 kg);
  • čerpadlový systém PMA [=Pump Module Assembly] termoregulačního systému ATCS [=Active Thermal Control System] (354 kg);
  • plazmový kontaktor PCU [=Plasma Contactor Unit] (přibližně 160 kg);
  • nádrž se stlačeným dusíkem NTA [=Nitrogen Tank Assembly] pro tlakovaní termoregulačního systému (přibližně 250 kg);
  • nabíječka akumulátorových baterií BCDU [=Battery Charger Discharge Unit] (107 kg);
  • koncové úchopové zařízení LEE [=Latching End Effector] staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] (188 kg);
  • silový setrvačník CMG [=Control Moment Gyroscope] stabilizačního systému stanice (přibližně 270 kg);
  • dvě volná místa pro připojení náhradních jednotek **ORU PFRAM;
 • externí transportní plošina ELC-2 (sekce 10-13, hmotnost 6078 kg), na níž jsou uloženy následující náhradní díly **ORU pro stanici:
  • kontejner CTC [=Cargo Transportation Container] (přibližně 300 kg bez nákladu) s 10 dálkově ovládanými spinači RPCM [=Remote Power Controller Module];
  • silový setrvačník CMG stabilizačního systému stanice (přibližně 270 kg);
  • prázdná schránka ORU PFAP;
  • vysokotlaká nádrž pro stlačené plyny HPGT [=High Pressure Gas Tank] s kyslíkem (562 kg, z toho 100 kg kyslíku při tlaku 17 MPa);
  • kabelový systém TUS [=Trailing Umbilical System] mobilní základny MBS [=Mobile Base System];
  • experiment MISSE-7.
Na obytné palubě byl mj. následující náklad:
 • mraznička GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] s biologickými vzorky;
 • zařízení pro biologické experimenty ABRS [=Advanced Biological Research System];
 • experiment NLP [=National Lab Pathfinder] Cells pro studium vývoje embrya skotu v zařízení CGBA [=Commercial Generic Bioprocessing Apparatus];
 • klec pro laboratorní myši MDS [=Mice Drawer System];
 • komerční experiment NLP Vaccine s vývoje vakcín proti patogenním bakteriím v beztíži;
 • experiment APEX-Cambium [=Advanced Plant Experiments on Orbit] pro zařízení ABRS pro výzkum podkorního pletiva u vrby Salix babylonica;
 • japonský experiment CERISE [=Caenorhabditis elegens RNA Interference and Phosphorylation in Space Environment] pro studium interference RNA a fosforylace bíkovin u hlístice Caenorhabditis elegans;
 • japonský experiment Hair pro studium vlivu dlouhodobého vlivu kosmických letů na genetickou výbavu člověk analýzou DNA z kořínků vlasů členů osádky;
 • evropský dozimetrický experiment DOSIS [=Dose Distribution in the ISS] s měřením radiace v prostorách ISS.
Během letu raketoplánu se na jeho palubě uskutečnily mj. experimenty:
 • studium změn imunulogického systému členů osádky Integrated Immune;
 • sledování hloubky spánku a snímání fyziologických dat během odpočinku Sleep Short;
 • testování překonstruovaného přípravku GSC [=Grab Sample Container] pro odběr vzorků ovzduší v raketoplánu k analýze DTO-696 [=Detailed Test Objective];
 • sledování oscilací tahu motorů SRB STO-900;
 • sledování změn fyziologických funkcí u členů osádky raketoplánu DSO-640 [=Detailed Secondary Objective];
 • studium virulence bakterie Streptococcus peumoniae během krátkodobého kosmického letu NLP Cells-2.
 • sledování prodloužení páteře členů osádky během letu a jeho vliv na výšku postavy v sedě.
Mimo raketoplán se uskutečnily experimenty:
 • sledování zážehů motorů raketoplánu ze stanice na ostrově Maui v rámci programu MAUI [=Maui Analysis of Upper Atmospheric Injections];
 • vliv zážehů motorů RCS na stav okolního plazmatu:
  • experiment SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust];
  • experiment SEITE [=Shuttle Exhaust Ion Turbulence Experiments].

(připraveno podle SPACE-40 Mgr. Antonína Vítka)


Aktualizováno : 23.11.2009

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-129 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-129/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.031330 vteřiny.