Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-48 Di/F-13 > Experimenty při letu STS-48
tisk 


PŘEHLED EXPERIMENTŮ STS-48

1. Nákladový prostor
1.1 Družice pro výzkum atmosféry UARS (Upper Atmosphere Research Satellite)
1.1.1 Spektrometr pro měření koncentrace sloučenin dusíku, chlóru, ozónu, vodní páry a metanu v atmosféře CLAES (Cryogenic Limb Array Etalon Spectrometer)
1.1.2 Infračervený spektrometr pro studium obsahu vodní páry, oxidu uhličitého, uhelnatého, dusnatého, kyseliny dusičné, ozónu a metanu v atmosféře ISAMS (Improved Stratospheric and Mesospheric Sounder)
1.1.3 Mikrovlnný spektrometr pro studium obsahu oxidu chlorného v atmosféře MLS (Microwave Limb Sounder)
1.1.4 Absorpční spektrometr pro stanovení obsahu vodní páry, kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové, metanu, oxidu uhličitého, ozónu a oxidů dusíku v atmosféře HALOE (Halogen Occultation Experiment)
1.1.5 Dopplerovský spektrometr pro měření rychlosti větru HRDI (High Resolution Doppler Imager)
1.1.6 Dopplerovský interferometr pro měření rychlosti větrr WINDII (Wind Imaging Interferometer)
1.1.7 Monitor intenzity slunečního ultrafialového záření SUSIM (Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor)
1.1.8 Detektor pro porovnávání intenzity slunečního ultrafialového záření se zářením vybraných hvězd SOLSTICE (Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment)
1.1.9 Monitor slunečního korpuskulárního záření PEM (Particle Environment Monitor)
1.1.10 Monitor celkové intenzity slunečního záření ACRIM II (Active Cavity Radiometer)
1.2 Detektor úlomků v nákladovém prostoru během. startu APM (Ascent Particle Monitor)

2. Obytná paluba
2.1 Experiment pro sledování dynamiky kapalin a konstrukcí v beztíži MODE (Middeck 0-gravity Dynamics Experiment)
2.2 Příprava krystalů bílkovin PCG II-2 Block-1 (Protein Crystal Growth)
2.3 Příprava polymerních membrán IPMP (Investigations into Polymer Membrane Processing)
2.4 Detektor kosmického záření CREAM (Cosmic Ray Effects and Activation Monitor)
2.5 Detektor indukovaného záření gama SAM (Shuttle Activation Monitor)
2.6 Monitor kosmického záření RME III (Radiation Monitoring Equipment)
2.7 Sledování atrofie svalů u krys PARE (Physiological and Anatomical Rodent Experiment)
2.8 Kalibrace optického sledovacího systému vojensského letectva AMOS (Air Force Maui Optical Site Calibration)
2.9 Zkoušky optoelektronické kamery Nikon F4


Aktualizováno : 11.08.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-48 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-48/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.064648 vteřiny.