Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-51B > Experimenty při letu STS-51-B
tisk 


PŘEHLED UŽITEČNÉHO ZATÍŽENÍ

Spacelab 3 - dlouhý (dvousegmentový) přetlakový modul s experimentálním vybavením.

MPSS (Mission Peculiar Support Structure) - nosná konstrukce v nákladovém prostoru, použitá pro upevnění experimentů ATMOS a ISSG.

Příprava krystalů z roztoku - krystalizace triglycin sulfátu z vodného roztoku; materiál má sloužit pro přípravu vysoce citlivých detektorů infračerveného záření (TRW/Alabama A & M University).

Příprava krystalů z plynné fáze - krystalizace oxidu rtuťnatého pro přípravu detektorů rentgenového a gama záření (EG & G Inc./NASA).

Krystalizace jodidu rtuťnatého - předběžné ověření experimentu, plánovaného ve větším měřítku pro laboratoř na autonomní plošině Eureca (Francie).

Dynamika kapek v beztíži - vliv akustických vln na oscilace kapalných objektů (JPL).

GFFC (Geophysical Fluid Flow Cell) - simulování proudění plynů v atmosférách Jupitera, Saturnu a Slunce pomocí oleje mezi ocelovou a safírovou polokoulí (University of Colorado).

ATMOS (Atmospheric Trace Molecules Spectroscopy) - interferometrický, laserem kalibrovaný spektrometr pro zjišťování příměsí (zejména ozónu) ve vysoké atmosféře (JPL).

WFC (Wide-field Camera) - širokoúhlá kamera pro snímkování hvězd v oboru ultrafialového záření (CNES, Francie).

ISSG (Ionization States of Solar and Galactic Cosmic Ray Heavy Nuclei) - studium velikosti náboje neseného nízkoenergetickými částicemi kosmického záření (Tata Institute, Indie).

Studium polárních září - fotografické a vizuální sledování polárních oblastí Země (NASA).

AHF (Animal Holding Facility) - ověření provozních funkcí nových klecí pro pokusná zvířata ve stavu beztíže (Ames Research Center, NASA).

Sledování denního rytmu pokusných zvířat - měření EKG a tělesné teploty (Johnson Space Center, NASA).

Chování zvířat při přetížení během startu a přistání - sledování pohybů televizními kamerami se záznamem na magnetoskop (Johnson Space Center, NASA).

Studium vlivu kosmického prostředí na lidský organismus - sledování zdravotního stavu členů osádky (Johnson Space Center, NASA).

Nusat (Northern Utah Satellite) - autonomní družice o hmotnosti 52 kg vynesená v pouzdře GAS (Getaway Special) a vypuštěná na dráhu kolem Země. Slouží pro kalibraci radarů pro řízení leteckého provozu pracujících v pásmu L v USA a členských zemí organizace ICAO (Weber State College/Federal Aviation Organization).

GLOMR (Global Low Orbiting Message Relay Satellite) - autonomní družice o hmotnosti 68 kg, vynesená v pouzdře GAS; nezdařilo se její vypuštění. Slouží k ověření přenosu zpráv kurýrním způsobem (Defense Systems, Inc./DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency).


Aktualizováno : 16.07.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-51-B ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-51b/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.107222 vteřiny.