Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-7 Ch/F-2 > Experimenty při letu STS-7
tisk 


Hlavním užitečným zatížením při druhém startu kosmického raketoplánu Challenger byly tři družice: dvě stacionární telekomunikační družice a experimentální západoněmecká družice SPAS-01. S výjimkou experimentů CFES a MLR, které byly umístěny na obytné palubě raketoplánu, se ostatní náklad nacházel v nákladovém prostoru, v tomto pořadí směrem od motorové sekce:

Telekomunikační družice Palapa B1
Družice typu HS 376, vyrobená pro indonéskou spojovou společnost Perumtel americkou firmou Hughes Communications International Inc. Nese 24 převáděčů, pracujících v pásmu C (6/4 GHz) s vyzářeným výkonem 10 W. Má z geostacionární dráhy nad bodem o souřadnicích 108° až 118° v. d. zajišťovat vnitrostátní telekomunikace pro Indonésii a regionální spoje pro země ASEAN (Filipíny, Thajsko, Malajsie, Singapur a Papua). V nákladovém prostoru byla spolu s urychlovacím stupněm PAM-D uložena ve startovní kolébce. Hmotnost na stacionární dráze 630 kg.

Telekomunikační družice Anik C2
Družice typu HS 376, vyrobená pro kanadskou společnost Telesat Canada firmou Hughes. Nese 16 převáděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz), přenášejících po dvou televizních signálech. Její kapacita bude pronajata americké firmě GTE Satellite Corp. k přímému vysílání televizních pořadů pro USA do pozemních stanic vybavených anténami o průměru 1,2 m. Jinak slouží jako operační záloha pro Anik C3, vypuštěný při letu STS-5. Spolu s urychlovacím stupněm PAM-D byla uložena ve startovní kolébce.

Materiálové experimenty OSTA-2 (Office of Space Science and Applications)
Tyto experimenty byly připraveny ve spolupráci střediska Marshall Space Flight Center (MEA) a západoněmeckého ministerstva pro vědu a techniku (MAUS).
a) Automatická laboratoř MEA (Materials Experiment Assembly)
V konfiguraci pro let STS-7 obsahovala dvě pece a akustický levitátor. Uskutečnily se tři experimenty: 1. Příprava polovodičových krystalů GeSe z plynné fáze; 2. příprava slitiny nemísitelných kovů; 3. bezkelímková příprava skelných tavenin.
b) Automatická laboratoř MAUS (Materialwissenschaftliche Autonome Experimente unter Schwerelosigkeit)
Uskutečnily se na třech pecích dva experimenty: 1. Sledování stability kovové disperse a procesu tuhnutí rentgenovými snímky (dva paralelní pokusy); 2. sledování postupu fronty tuhnutí kovových slitin.

Autonomní družice SPAS-Ol (Shuttle Pallet Satellite)
Šlo o první zkušební let mnohonásobně použitelné platformy s vlastní stabilizací, zásobováním elektrickou energií a telekomunikačním zařízením pro umisťování experimentálního vybavení na dobu až 40 hodin mimo nákladový prostor raketoplánu. Základem je trubková konstrukce z uhlíkového laminátu s titanovými spoji, vytvářející základnu 1,5 x 4,8 m pro montáž přístrojů. Jako zdroj elektrického proudu slouží chemické baterie. Reaktivní stabilizační systém pracuje s dusíkem. Družice nesla tyto experimenty:1. příprava slitiny Bi a Mn pro permanentní magnety (experiment MAUS 1); 2. studium Marangoniho kovekce (MAUS 3); 3. fluidizace granulovaného materiálu plynem ve stavu beztíže; 4. zkoušky prototypu multispektrálního skaneru MOMS (Modular Optoelectronic Multispectral Scanner); 5. hmotový spektrometr pro studium složení atmosféry ve výši 300km; 6. zkoušky tepelných čerpadel s kapilárním přenosem v mikrogravitaci; 7. ověřování různých typů slunečních článků; 8. ověřovací zkoušky nového typu detektoru Země pro orientační systémy; 9. fotokameru pro snímkování raketoplánu během samostatného letu SPAS-01;10. filmovou 16mm kameru; 11. televizní kameru. Prvních sedm experimentů se provádělo v nákladovém prostoru, pět experimentů a snímkování během samostatného letu. SPAS-01 byl vyložen a opět zachycen pomocí dálkového manipulátoru RMS.

Autonomní užitečná zatížení GAS (Getaway Specials)
a) Studentské pokusy NSR ( 140 d m 3 , 90 kg, 10 000 dolarů). Financovala společnost Kayser Threde, organizovala Jugend Forscht: 1. studium růstu krystalů; 2. chování niklového katalyzátoru; 3. kontaminace rostlin těžkými kovy; 4. vliv kosmického záření na semena; 5. mikroprocesorová řídicí jednotka.
b) Experimenty Purdue University (74 dm3, 45 kg, 5000 dolarů). Studentské experimenty financované soukromníkem: 1. detekce jader atomů v kosmickém záření; 2. klíčení slunečnicových semen v beztíži; 3. chování kapky rtuti v průhledné kapalině.
c) Experimenty California lnstitute of Technology (140 dm3, 90 kg,10 000 dolarů). Studentské experimenty financované vysokou školou: 1. chování semenáčků ředkve za snížené gravitace (simulovaná tíže od 0,0001g do 0,03g); 2. oddělování oleje z emulze s vodou.
d) Kosmické mraveniště (140 dm3, 90 kg, 10000 dolarů). Středoškolský experiment, financovaný firmou RCA Corp., jehož cílem je sledovat změny sociální struktury v mraveništi přeneseném do prostředí bez gravitace.
e) Pájení a rozpajování (74 dm3, 30 kg, 3000 dolarů). Devět experimentů firmy Edsyn Inc., zaměřených na vývoj technik oprav elektronických zařízení ve stavu beztíže;1. výběr tavidla; 2. smáčení a povrchové napětí I (nabírání roztaveného kovu na pájku); 3. smáčení a povrchové napětí II (vyplňování štěrbin taveninou); 4. metalurgické vlastnosti pájeného spoje; 5. rozpajování I (odstraňování zbytků pájky povrchovým napětím); 6. rozpajování II (vyfukování pájky z otvoru v tištěném spoji); 7. sledování znečištění vznikajícího při pájení. 8. odpájení integrovaných obvodů vícehlavým přípravkem; 9. vliv vakua na pájecí přípravky.
f) Vliv prostředí na filmový materiál (140 dm3, 90 kg, režie). Experiment připravilo IMSFC; sleduje se vliv prostředí na filmy citlivé na ultrafialové záření. Vnitřek kanystru byl po dosažení oběžné dráhy evakuován dálkově ovládaným ventilem.
g) Vliv prostředí na filmový materiál (140 dm; 90 kg režie). Experiment připravila Kosmická divize USAF. Poprvé bylo použito pouzdro GAS s otevíracím víkem. Uvnitř bylo 7 menších pouzder s filmy, jejichž ventily se postupně uzavíraly. Dalších 5 pouzder obsahovalo jiné vzorky filmů.

Zařízení pro kontinuální elektroforézu CFES (Continuous Flow Electrophoresis System)
Tento přístroj již letěl na STS-4 a STS-6. Firma McDonnell Douglas zkoušela separaci buněk, MSFC použila ke kalibračním účelům polystyrenové latexové částice.

Reaktor na výrobu latexových částic MLR (Monodisperse Latex Reactor)
Toto zařízení již absolvovalo lety STS-3, STS-4 a STS-6. Při tomto letu se uskutečnil pokus s výrobou latexových částic o průměru 0,02 mm.

     Objekt            Hmotnost kg
     -----------------------------------------
     Palapa B1 + PAM-D         3436,0
     kolébka              1085,5
     Palapa B1 celkem          4521,5
     Telesat C2 + PAM-D         3344,8
     kolébka              1098,6
     Telesat C2 celkem         4443,4
     OSTA-2               1447,9
     SPAS-O1              2278,0
     pouzdra GAS            1334,9
     celkem v nákladovém prostoru   14 025,7
     CFES                346,5
     MLR                 77,1
     celkem v obytném prostoru      423,6
     -----------------------------------------
     Užitečné zatížení celkem     14 449,3
     -----------------------------------------


Aktualizováno : 21.06.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-7 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-7/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.038562 vteřiny.