Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-124 Di/F-35
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2008-027A 31.05.2008 14.06.2008 13d18h13m ISS-1J (JEM PM Kibo, JEM RMS, 3xEVA)


Posádka STS-124
Posádka :
Kelly,M.E.[VE] | Ham,K.T.[PL] | Nyberg[ová],K.L.[MS] | Garan,R.J.[MS] | Fossum,M.E.[MS] | Hoshide,A.[MS](Japonsko)
Chamitoff,G.E.[MS](na ISS) / Reisman,G.E.[MS](z ISS)


Popis letu :

Znak letu STS-124Hlavním cílem tohoto letu k ISS byla doprava a montáž japonského laboratorního modulu JEM PM (Japanese Experiment Module Pressurized Module) a manipulátoru JEM RMS (Remote Manipulator System) ke stanici. Oba díly jsou součástí japonské laboratoře Kibo. Modul JEM PM (i s RMS) byl připojen k levobočnímu CBM uzlu modulu Harmony. Dalším úkolem mise byla částečná výměna posádky na ISS, kde Chamitoff vystřídal Reismana v rámci dlouhodobé Expedice 17. Dodatečně byly do nákladu raketoplánu přidány náhradní díly pro porouchanou toaletu na ISS (umístěnou v modulu Zvezda).

Během letu se uskutečnily celkem 3 výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Jejich náplní byla především aktivace laboratoře Kibo, výměna nádrže NTA a montáž nástavce OBSS (dočasně uskladněného na povrchu ISS při předchozím letu STS-123) do nákladového prostoru raketoplánu (protože pro nedostatek místa musel STS-124 startovat bez OBSS).

Pracovní dráha raketoplánu má sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Znak laboratoře KiboPlánovaný průběh letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 4. - EVA-1 (Fossum, Garan) [přemístění OBSS, příprava JEM PM na připojení k Harmony]
Den 6. - EVA-2 (Fossum, Garan) [aktivace JEM PM]
Den 8. - přemístění JEM ELM-PS z Harmony na Kibo (JEM PM)
Den 9. - EVA-3 (Fossum, Garan) [výměna nádrže NTA]
Den 12. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 15. - Přistání na KSC

Skutečný průběh letu

Umístění JEM PM v rámci ISSPředstartovní operace
26.04.2008 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
03.05.2008 - RollOut z VAB na LC-39A
09.05.2008 - TCDT (Terminal Count Down Test)
28.05.2008 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) [na start 31.05.2008]

Průběh letu
Raketoplán Discovery STS-124 úspěšně odstartoval z KSC při první plánované příležitosti dne 31.05.2008 ve 23:02 SELČ. Později bylo oznámeno, že samotný vzlet proběhl bez větších problémů, ale na Zemi došlo během startu raketoplánu k poměrně neobvykle značnému poškození startovací rampy LC-39A. Konkrétním místem byla pravá strana kanálu pro odvod spalin z SRB. Bylo poničeno několik betonových panelů a trosky se rozlétly po okolí. Do příštího startu raketoplánu by ale rampa měla být bez problémů opravena.

Připojení ke stanici ISS se uskutečnilo v pondělí 02.06.2008 ve 20:03 SELČ. Obě posádky se přivítaly po otevření průlezu ve 21:36 SELČ.

Přenášení modulu JEM PM na modul Harmony (03.06.2008)Následující den, v úterý 03.06.2008 byl na programu první výstup do kosmu (EVA-1). Kosmonauti Fossum a Garan při něm nejprve uvolnili nástavec OBSS z jeho lůžka na centrálním staničním nosníku ITS-S1 a poté byl OBSS zachycen staničním manipulátorem SSRMS. Následně byl OBSS předán raketoplánovému manipulátoru SRMS a ten jej dopravil na okraj nákladového prostoru. Staniční manipulátor mezitím mohl překročit na modul Harmony a připravit se tak na pozdější přenesení modulu JEM PM. Kosmonauti připravili modul JEM PM k přesunu tím, že odpojili kabely dočasného temperačního topení a sejmuli řadu tepelných krytů a startovacích pojistek. Pak se přemístili k zastavenému rotačnímu spoji SARJ-S3 na pravoboční straně centrálního nosníku stanice a provedli jeho inspekci, nainstalovali jedno ložisko (sejmuté před několika měsíci při jiném výstupu do kosmu) a provedli testy možných způsobu vyčištění spoje (stěrkou nasucho, stěrkou s mazadlem a hadříkem s mazadlem). Ještě v průběhu EVA-1 byl JEM PM pomocí SSRMS vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu a připojen k levobočnímu CBM portu modulu Harmony. Úspěšný výstup byl zakončen po 6 hodinách a 48 minutách.

Vybavování interiéru modulu JEM PM na oběžné dráze (04.06.2008)Ve středu 04.06.2008 probíhala příprava vestibulu mezi moduly Harmony a JEM PM. Další část posádky se věnovala přenášení nákladu mezi Discovery a ISS, kontrole přístrojů na OBSS, přípravě modulu Quest, skafandrů EMU (Extravehicular Mobility Unit), nářadí a nástrojů na výstup EVA-2. Ve 23:05 SELČ došlo ke slavnostnímu otevření průlezu do JEM PM. Během dne také Oleg Kononěnko nainstaloval novou pumpu do porouchané toalety v modulu Zvezda (toaleta se porouchala 21.05.2008 [a i po provizorní opravě měla sníženou funkčnost], náhradní pumpu dovezl ze Země raketoplán). Oprava novou pumpou byla úspěšná a toaleta pak opět fungovala normálně (s plnou kapacitou).

Hlavní náplní dne 05.06.2008 byly práce v japonské modulu JEM PM a druhý výstup do volného prostoru. Výstup EVA-2 začal v 17:04 SELČ a účastnili se ho opět Fossum a Garan. Nejprve nainstalovali dvě externí kamery na povrch JEM PM. Tyto kamery byly nezbytné pro dohled nad činností manipulátoru JEM RMS. Dále kosmonauti odstranili kryty z manipulátoru JEM RMS a pak sejmuli i ochraný kryt ze stykovacího uzlu na horní straně modulu JEM PM, který tak byl připraven na připojení modulu JEM ELM-PS (tento modul byl na ISS dopraven při letu STS-123). Fossum a Garan při výstupu EVA-2 (05.06.2008)Další prací v rámci EVA-2 byla příprava externí plošiny ESP-3 a dusíkové nádrže NTA na výměnu NTA při EVA-3. Kosmonauti také demontovali venkovní kameru CP9, která měla vadnou napájecí jednotku. Kameru vzali sebou dovnitř Mezinárodní kosmické stanice ISS, kde vyměnili vadný napájecí zdroj. Opravenou kameru namontovali zpátky při třetím výstupu v neděli 8. června. Fossum před koncem výstupu EVA-2 ještě provedl inspekci bezproblémového levobočního spoje SARJ-P3 a konstatoval, že tento spoj nevykazuje žádné známky poškození (na rozdíl od pravobočního SARJ-S3). Výstup EVA-2 trval 7 hodin 11 minut.

V dalších dnech se kosmonauti věnovali logistickému modulu JEM ELM-PS. Modul byl 06.06.2008 odpojen z horního CBM portu modulu Harmony a pomocí SSRMS přenesen na modul JEM PM. V sobotu 07.06.2008 probíhaly práce ve vestibulu JEM ELM-PS, a také došlo k oživení japonského robotického manipulátoru JEM RMS (Remote Manipulator System) a k jeho částečnému rozložení. Proběhly dvě tiskové videokonference, jedna společná všech posádek a jedna pro japonskou agenturu JAXA.

V neděli 08.06.2008 proběhl poslední výstup do volného prostoru (EVA-3). Fossum a Garan během výstupu především vyměnili dusíkovou nádrž NTA na ITS-S1, odebrali vzorky z vnitřní části spoje SARJ-P3, pokračovali v práci na manipulátoru JEM RMS (sejmuli z něj další tepelné kryty), nainstalovali ochranné MMOD (Micro Meteoroid Orbital Debris) překryty mezi JEM PM a JEM ELM-PS, dotáhli jeden upevňovací šroub kamery na povrchu JEM PM, která při testech vykazovala nestabilitu a nainstalovali zpět na ITS-P1 opravenou kameru CP9. Výstup EVA-3 byl ukončen po 6 hodinách a 33 minutách.

ISS při odletu Discovery STS-124 (11.06.2008)Následující den (09.06.2008) posádky pracovaly na vybavování modulu JEM PM a dokončeny byly také prověrky manipulátoru JEM RMS. Na manipulátoru byly otestovány brzdy u jednotlivých kloubů a pak byl JEM RMS složen do své parkovací polohy.

V úterý 10.06.2008 se posádky rozloučily a krátce po 22:00 SELČ byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a ISS.

Discovery STS-124 se od stanice odpojil a odletěl 11.06.2008 ve 13:42 SELČ. Ještě téhož dne proběhla i závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na OBSS. Nebylo nalezeno žádné poškození.

V dalších dvou dnech kosmonauti na raketoplánu Discovery připravili a prověřili všechny systémy, potřebné pro sestup atmosférou a přistání.

Přistání na dráze č. 15 letiště SLF na KSC proběhlo bez problémů a úspěšně při první plánované příležitosti v sobotu 14.06.2008 v 17:15:19 SELČ.


Aktualizováno : 15.10.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-124/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.059140 vteřiny.