Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > V Česku > Satelit MIMOSA
tisk 

[ Systém | Nosič | Pozemní stanice | Home Page MIMOSA v AV ČR

Kresba družice MIMOSACílem projektu MIMOSA (MIcroaccelerometric Measurements Of Satellite Accelerations) bylo postavit malou specializovanou družici, která ponese na palubě jediný vědecký přístroj - akcelerometr. Jedině tak bylo možno zajistit dostatečně přesné měření silových účinků na volně se pohybující družici. Vzhledem k úspěšně realizovaným testům klíčového přístroje (viz. mikroakcelerometr Macek) se stanoveného cíle podařilo úspěšně dosáhnout.

Vývoj družice byl součástí programu skupiny Dynamika umělých družic, oddělení Fyzika okolí Země, jež je součástí Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Projekt běžel od roku 1996 a byl podporován Grantovou agenturou ČR (Komplexní projekt GAČR 205/96/K119). Start družice se uskutečnil 30.06.2003. Brzy po startu se však ukázalo, že akcelerometr na palubě je zablokován (možná se neodaretoval), takže je nepoužitelný. Družice tak nebyla schopna provádět žádná vědecká měření.

Přehled systému satelitu

Schema systému družice MIMOSASystém satelitu se skládá celkem ze šesti samostatných podsystémů, které se navzájem podporují v činnosti a mohou si též vyměňovat data o svém okamžitém stavu a údajích, které jsou jim k dispozici. Tato skutečnost je patrná z blokového schematu satelitu MIMOSA.

  • Přístrojové vybavení - payload
  • Telemetrický systém
  • Palubní počítač
  • Technologický blok
  • Orientace a poloha satelitu
  • Mechanická konstrukce satelitu MIMOSA
Nosič

Družice MIMOSA byla (spolu s několika dalšími mikrodružicemi) vypuštěna z kosmodromu Pleseck nosnou raketou Rokot dne 30.06.2003.

Pozemní stanice

Pozemní stanice pro projekt MIMOSA v maximální míře vycházela z prostředků, které byly k dispozici na stanici v Panské Vsi. Pozemní stanice zabezpečuje sledování satelitu, jeho dráhových parametrů, jeho povelování a přenos vědeckých dat a služebních informací na Zemi.

Zpracováno podle informací na Home Page MIMOSA v AVČR

Aktualizováno: 07.09.2003

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | MACEK | Home Page MIMOSA v AV ČR ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/cz/mimosa/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.033586 vteřiny.