Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-82 Di/F-22
tisk 
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1997-004A 11.02.1997 21.02.1997 9d23h37m Druhá údržba HST (Hubble Service Mission 2)


Posádka STS-82
Posádka :
Bowersox,K.D.[VE] | Horowitz,S.J.[PL] | Lee,M.C.[PC] | Harbaugh,G.J.[MS] | Smith,S.L.[MS] | Tanner,J.R.[MS] | Hawley,S.A.[MS]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-82 v L+K | STS-82 v NASA ]


Patch STS-82Popis letu

Cílem letu STS-82 byla údržba orbitálního dalekohledu HST. Během pěti výstupů do prostoru (EVA) kosmonauti vyměnili některé součásti a nainstalovali nové. Před uvolněním HST z nákladového prostoru, byla ještě pomocí OMS motorů raketoplánu zvýšena dráha teleskopu.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start z KSC v 08:55 UT (LC-39A). Okno 65 minut. Sklon dráhy 28.45°.
Den 2. - Kontrola a příprava manipulátoru a nářadí, stíhání HST
Den 3. - Setkání, zachycení, uložení a obhlídka HST
Den 4. - EVA 1 (Lee a Smith) - STIS, NICMOS
Den 5. - EVA 2 (Harbaugh a Tanner) - FGS, OCE-EK, ESTR-2
Den 6. - EVA 3 (Lee a Smith) - DIU-2, SSR, RWA
Den 7. - EVA 4 (Harbaugh a Tanner) - SADE-2, MSS
Den 8. - Závěrečná obhlídka a uvolnění HST
Den 9. - Volný den
Den 10. - Úklid kabiny, tisková konference
Den 11. - Přistání na KSC v 07:43 UT (RW-33)

Skutečný průběh letu

Nákladový prostor před zachycením HSTDen 1. (11.02.1997)
Po hladkém průběhu závěrečného odpočítávání odstartoval raketoplán Discovery ke svému 22. letu v 08:55 UT (LC-39A). HST v té době prolétával nad Afrikou.

Den 2. (12.02.1997)
Začalo snižování tlaku v kabině, které usnadňuje a urychluje výstupy do otevřeného prostoru. Kosmonaut Hawley prověřil funkčnost kanadského manipulátoru a kamerou zkontroloval všechna zařízení umístěná v nákladovém prostoru.

HST po zachyceníDen 3. (13.02.1997)
Velitel Bowersox přivedl ručně Discovery do vzdálenosti 11 metrů od HST. Také teleskop byl připraven na zachycení - měl zavřené víko optiky a všechny antény v bezpečnostní poloze. Kosmonaut Steve Hawley, který v roce 1990 při letu STS-31 HST vypustil, zachytil teleskop kanadským manipulátorem v 08:34 UT. O půl hodiny později uložil Hawley HST do lůžka FSS v nákladovém prostoru. Zde byl napojen na zdroje raketoplánu. Hawley potom manipulátorem pomalu obkroužil celý teleskop, aby si ho mohli dobře prohlédnout i specialisté na Zemi. HST je dlouhý přes 12 metrů a také jeho hmotnost je cca 12 tun.

EVA 1 - Lee vpředu, Smith vzaduDen 4. (14.02.1997)
První výstup do otevřeného prostoru (EVA 1) zahájili Lee a Smith oficiálně v 04:35 UT. Začátek výstupu byl trochu zpožděn proti původnímu plánu, protože byl zaregistrován neočekávaný pohyb jednoho ze solárních panelů HST. Po prověření bezpečnosti tedy kosmonauti vystoupili do nákladového prostoru raketoplánu. První hodina výstupu byla věnována přípravě zařízení. Na konec manipulátoru byly nainstalovány úchyty na nohy a Smith se do nich zachytil. Kosmonauti pak připravili vše potřebné pro vlastní výměnu GHRS za STIS, což byl první úkol EVA 1. Potom už Lee vlezl do HST, odpojil kabely od GHRS a za pomoci svého kolegy vytáhl GHRS ven. Smith provizorně uložil GHRS do nákladového prostoru, potom uvolnil STIS z jeho kontejneru, pomalu ho přemístil a zasunul do HST. STIS má rozměry a tvar jako telefonní budka. Lee přitom dával pozor, aby STIS do ničeho nenarazil. Pak se zase ponořil do útrob HST, zkontroloval usazení STIS a připojil zbývající kabely. GHRS byl potom uložen do svého kontejneru v nákladovém prostoru, ve kterém se vrátí na Zemi. Řídicí středisko nakonec prověřilo funkčnost nově instalovaného zařízení a dalo souhlas k zahájení plnění druhého úkolu EVA 1. Tím byla výměna FOS za NICMOS. Postup i průběh výměny byl prakticky stejný jako u GHRS a STIS. Vše proběhlo úspěšně, takže kosmonauti mohli, po uzavření dveří v HST, ukončit EVA 1. Celkově výstup trval 6 hodin 42 minut a skončil v 11:17 UT.

EVA 2 - Harbaugh vlevo, Tanner vpravoDen 5. (15.02.1997)
EVA 2 začala v 03:25 UT a kosmonauti Harbaugh a Tanner při ní vyměnili nefunkční senzor FGS, magnetofon ESTR-2 a naistalovali nové zařízení OCE-EK, které mimo jiné zlepší fungování FGS. V průběhu výstupu kosmonauti objevili na povrchu HST (v tepelné izolaci) řadu různě velkých poškození, vzniklých během minulých let na oběžné dráze. Specialisté v řídicím středisku začali uvažovat o případné opravě při některém z následujících výstupů. Ještě před koncem EVA 2 byla pomocí manévrovacích motorků Discovery, během 20 minut, zvýšena dráha komplexu zhruba o 3 km. Cílem je ušetřit pohonné hmoty HST a prodloužit jeho životnost. Později se počítá ještě s dalším zvýšení dráhy. Celý výstup EVA 2 byl zakončen v 10:52 UT (po 7 hodinách 27 minutách) návratem do přechodové komory.

EVA 3 - Smith vlevo, Lee vpravoDen 6. (16.02.1997)
Třetí výstup byl zahájen v 02:53 UT a kosmonauti Lee a Smith při něm vyměnili interface DIU-2, nahradili jeden magnetofon ESTR polovodičovým SSR a nakonec ještě vyměnili jeden ze čtyř setrvačníků RWA. Piloti raketoplánu opět troch zvýšili dráhu a opraváři se pak vrátili zpět do kabiny po 7 hodinách a 11 minutách (v 10:04 UT). Vedení na Zemi potom rozhodlo, že posádka Discovery uskuteční ještě pátý výstup, během něhož bude opravena poškozená tepelná izolace HST.

EVA 4Den 7. (17.02.1997)
Harbaugh a Tanner se vypravili na EVA 4 v 03:45 UT. Prvním úkolem bylo vyměnit ovládání solárního panelu SADE-2. Potom se oba kosmonauti přesunuli ke špičce HST, kde vyměnili kryt magnetometru MSS. Nakonec ještě pokryli část poničené tepelné izolace v okolí stínidla HST novým několikavrstvým materiálem. Výstup zakončili v 10:19 UT po 6 hodinách 34 minutách práce. Zbytek dne věnovala posádka Discovery přípravě materiálu pro dodatečný výstup, zaměřený na opravu poškozené tepelné izolace HST.

Horowitz a záplataDen 8. (18.02.1997)
Pátý výstup k HST si vynutili vědci na Zemi, kteří se obávali, že poškození, nalezená v tepelné izolaci HST, mohou způsobit nežádoucí odrazy světla a především lokální přehřátí citlivých přístrojů. EVA 5 tedy Lee a Smith zahájili v 03:15 UT. Tepelnou izolaci opravili tak, že na poškozená místa připevnili šest "záplat", které předtím posádka vyrobila v kabině Discovery. "Záplaty" byly zhotoveny z kusu fólie, drátu, svorek, plastických provázků a padákových šňůr. Po skončení práce se kosmonauti vrátili do přechodové komory. V řídicím středisku však přístroje signalizovaly, že přestal fungovat jeden ze setrvačníků HST (nikoliv ten, který byl vyměněn) a protože na palubě raketoplánu byl ještě jeden náhradní kus, hned se začalo uvažovat o dalším (šestém) výstupu. Po provedení prvních testů bylo schváleno ukončení stávajícího výstupu, takže EVA 5 skončila v 08:32 UT po 5 hodinách 17 minutách. Během příštích hodin a několika dalších testů se ukázalo, že všechny setrvačníky jsou v pořádku a chyba byla zřejmě jen v signalizaci. Proto byl další výstup odvolán. Celkem tedy kosmonauti z STS-82 strávili 33 hodin a 11 minut mimo kabinu.

HST po uvolněníDen 9. (19.02.1997)
Po úspěšném provedení závěrečných kontrol všech původních i nově instalovaných zařízení, Steve Hawley vyzdvihl HST z nákladového prostori a v 06:41 UT ho uvolnil z manipulátoru. Piloti Discovery pak provedli úhybný manévr a raketoplán se začal pomalu vzdalovat od HST. Ještě předtím bylo ukončeno zvyšování dráhy, takže HST se nyní pohyboval po dráze o 10 km vyšší, než při zachycení. Telemetrie po uvolnění ukázala, že HST je v perfektním stavu. V příštích týdnech bude ještě probíhat kalibrace nově instalovaných přístrojů a pak už se rozeběhne další pozorování. Celkem má být HST používán 15 let a vždy po třech letech bude prováděna údržba. Příští údržbářská mise je plánována na konec roku 1999.

Den 10. (20.02.1997)
Začalo balení před návratem na Zemi. Proběhla tradiční konference a především příprava raketoplánu na přistání.

Den 11. (21.02.1997)
První možnost přistání byla pro nízkou oblačnost odvolána, ale druhý pokus na 149 oběhu už byl úspěšný. Raketoplán přistál za tmy na dráze číslo 15 na KSC v 08:32 UT. Při přístání pilotům pomáhalo 52 nových halogenových světel, nově instalovaných na dráze na KSC.


Aktualizováno : 06.03.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-82/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.050990 vteřiny.