Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-110 At/F-25
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2002-018A 08.04.2002 19.04.2002 10d19h43m ISS-8A (ITS-S0, Mobile Transporter, 4xEVA)


Posádka STS-110
Posádka :
Bloomfield,M.J.[VE] | Frick,S.N.[PL] | Walheim,R.J.[MS] | Ochoa[ová],E.[MS] | Morin,L.M.E.[MS] | Ross,J.L.[MS] | Smith,S.L.[MS]


Znak STS-110Popis letu :

Hlavním cílem tohoto letu bylo spojení s ISS a doprava a montáž základního dílu příčného příhradového nosníku. Tento první díl (ITS-S0) v hodnotě 790 mil. USD má délku 13 metrů a hmotnost přes 12 tun. Byl připevněn na stropě amerického laboratorního modulu Destiny.

Během letu se uskutečnily čtyři výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Kosmonauti při nich pevně ukotvili ITS-S0, propojili jeho systémy se zbytkem stanice a zprovoznili mobilní transportér MT.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Umístění nosníku ITS-S0 na ISS (počítačový model)Den 1. - Start (LC-39B, 04.04.2002, 22:13 UT) [ve skutečnosti až 08.04.2002 ve 20:44 UT]
Den 2. - Sbližovací manévry
Den 3. - Připojení k ISS
Den 4. - Instalace ITS-S0 na modul Destiny, EVA-1 (Smith, Walheim) - zahájení propojování ITS-S0 a ISS
Den 5. - Přenášení nákladu mezi raketoplánem a ISS, tisková konference
Den 6. - EVA-2 (Ross, Morin) - pokračování propojování ITS-S0 a ISS
Den 7. - EVA-3 (Smith, Walheim) - zprovozňování Mobile Transporteru na ITS-S0
Den 8. - Zkoušky Mobile Transporteru, tisková konference
Den 9. - EVA-4 (Ross, Morin) - instalace úchytů a vybavení pro budoucí EVA
Den 10. - Zvýšení dráhy komplexu, odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice
Den 11. - Příprava na přistání
Den 12. - Přistání na KSC (15.04.2002) [ve skutečnosti19.04.2002 v 16:27 UT]

Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
Nosník ITS-S0 je ukládán do nákladového prostoru raketoplánu (21.03.2002)24.07.2001 - Přesun do OPF (příprava orbiteru)
06.03.2002 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
12.03.2002 - RollOut z VAB na LC-39B
18.-19.03.2002 - TCDT (Terminal Count Down Test)
01.04.2002 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 04.04.2002
04.04.2002 - Kvůli poruše potrubí na MLP a úniku vodíku byl start odložen na 08.04.2002

Průběh letu
Přípravy na let STS-110 probíhaly opět ve znamení mimořádných bezpečnostních opatření. Utajování podrobností příprav z obavy před možným teroristickým útokem šlo tentokráte tak daleko, že NASA neoznámil poprvé v historii letů raketoplánů ani přesný okamžik zahájení odpočítávání ke startu, k němuž došlo někdy v pondělí 1. dubna. Také přesný čas samotného startu byl oznámen až 24 hodin před plánovaným vzletem. V tomto případě to však bylo dost zbytečné, protože pokud letí raketoplán k ISS, není těžké pomocí běžně dostupných programů na PC určit čas, kdy bude rovina oběžné dráhy stanice procházet místem startu.

Ke startu mělo dojít ve čtvrtek 04.04.2002 ve 22:13 UT. Krátce po zahájení plnění odhazovací nádrže ET však došlo na pozemním zařízení rampy k úniku vodíku. Přípravy musely být přerušeny a start odložen na neurčito. Příčinou úniku vodíku byl prasklý svár v odvětrávacím potrubí na mobilním vypouštěcím zařízení MLP. Ve čtvrtek večer bylo rozhodnuto, že prasklinu v potrubí opraví technici navařením límce. Start byl pak nově stanoven na pondělí 08.04.2002 a později upřesněn na 20:40 UT.

Pozemní zařízení bylo v noci z pátku na sobotu opraveno navařením límce na odvětrávací potrubí. V sobotu technici úspěšně prověřili těsnost opraveného potrubí a přípravy ke startu tak mohly pokračovat.

Start raketoplánu Atlantis STS-110/ISS-8A z KSC LC-39B (08.04.2002)V pondělí 08.04.2002 se už vše podařilo. V T -5 minut sice muselo být odpočítávání krátce přerušeno pro závadu na pozemním řídicím počítači, ale problém byl naštěstí rychle vyřešen, takže raketoplán Atlantis STS-110/ISS-8A odstartoval ještě na konci startovního okna ve 20:44:19 UT (22:44:19 SELČ). Navedení na oběžnou dráhu bylo úspěšné a raketoplán zahájil stíhání ISS.

Stíhání a připojení k ISS, na které byli tři členové dlouhodobé Expedice 4, bylo úspěšně dokončeno ve středu 10.04.2002 v 16:04 UT (18:04 SELČ) zachycením na předním portu PMA-2 (+X). Hermetické průlezy mezi raketoplánem a stanicí byly otevřeny v 18:08 UT a o několik minut později se obě posádky setkaly k uvítacímu ceremoniálu v prostorach laboratoře Destiny.

Walheim při EVA-1 (11.04.2002)Následující den (11.04.2002) byl nejprve nosník ITS-S0 pomocí staničního manipulátoru SSRMS umístěn na modul Destiny a tam automaticky provizorně přichycen (ve 13:25 UT). Brzy poté (ve 14:36 UT) Smith a Walheim zahájili první výstup do kosmu (EVA-1, přes modul Quest) a začali ITS-S0 oživovat. ITS-S0 není jen pouhou příhradovou konstrukci, která ponese panely slunečních baterií a radiátory klimatizačního systému, ale je to komplexní modul, vybavený řadou důležitých systémů. Patří mezi ně například velmi citlivé gyroskopy, měřící orientaci stanice v prostoru, čtyři antény družicového navigačního systému GPS, určujícího polohu stanice v prostoru s přesností několika málo metrů, detektory kosmického záření a hlavně první kolejové vozidlo ve vesmíru - Mobile Transporter (MT). Úkolem EVA-1 bylo zahájení pevného přichycování ITS-S0 k modulu Destiny a připojení systémů nosníku k rozvodné síti ISS. Kosmonauti nejprve vyklopili první dvě vzpěry nosníku a přišroubovali je k připraveným kotvicím bodům na modulu Destiny (zbývající dva nosníky budou připevněny až při následujícím výstupu). Poté se kosmonauti rychle pustili do elektrického propojování. Elektronické přístroje na ITS-S0 by totiž bez napájení nepřežily více než několik málo hodin v chladu kosmického prostoru. Kosmonauti vyklopili dvě kabelové lávky a začali propojovat elektrické konektory. Při propojování různých konektorů na kabelech zásobujících nový segment stanice elektrickou energií, zajišťujících přenos povelů, i sběr telemetrických dat se dostali do více než půlhodinového skluzu. Smith měl také poruchu na skafandru, když mu začal hlásit pokles tlaku v zásobní láhvi s kyslíkem, takže se musel krátce vrátit zpět do přechodové komory, aby doplnil zásobu. Nakonec kosmonauti ještě uvolnili samonavíjecí cívku s kabelem propojujícím segment s mobilním transportérem MT. Plánovaná instalace několika pojistkových skříní už musela být odložena na příští výstup. EVA-1 byla oficiálně ukončena ve 22:24 UT a trvala 7 hodin 48 minut.

Pátek 12.04.2002 byl ve znamení překládání nákladu na stanici. Šlo o zásoby potravin, oblečení, zdravotnické potřeby a vybavení pro vědecké pokusy (nový kosmický skleník BPS [Biomass Production System] se semenáčky řepáku, rostliny podobné řepce, a osením pšenice, komerční zařízení pro krystalizaci bílkovin, další přístroje pro biotechnologické experimenty i další vzorky pro zpracování na přístrojích dopravených na stanici již dříve).

Kosmonauti při EVA-2 (13.04.2002)Hlavním bodem programu v sobotu 13.04.2002 byl druhý výstup do kosmu (opět přes modul Quest). Ross a Morin ho zahájili ve 14:09 UT. Prvním úkolem bylo upevnění zbývajících dvou vzpěr mezi ITS-S0 a modulem Destiny. Po úspěšném dokončení této práce (kolem 18:10 UT) kosmonauti zahájili demontáž přepravních úchytů a výztuh ITS-S0, které už nyní nebyly třeba a naopak překážely v pohybu transportéru MT. Kromě toho ještě připojili záložní kabelu napájení pro MT. Po úklidu pracoviště se kosmonauti ve 21:24 UT se vrátili do přechodové komory modulu Quest. S uzavíráním výstupního poklopu však měli problémy, protože se nezaklopil správně jeho tepelný kryt. Po nápravě byly dveře do nákladového prostoru definitivně uzavřeny a uzamčeny ve 21:35 UT. Plně úspěšný výstup (EVA-2) byl oficiálně ukončen zahájením rekomprese přechodové komory ve 21:39 UT. Trval tedy 7 hodin a 30 minut.

Kosmonauti při EVA-3 (14.04.2002)Hlavním úkolem třetího výstupu (EVA-3, přes modul Quest) bylo přepojení ovládání SSRMS a odjištění mobilního transportéru MT na ITS-S0. Smith a Walheim zahájili výstup v neděli 14.04.2002 ve 13:48 UT. Nejprve se pustili do rekonfigurace ovládání a napájení staničního manipulátoru SSRMS tak, aby mohl být v budoucnosti přepojen na sokl, který bude na transportéru MT (sokl bude dopraven na stanici a namontován při STS-111). Po přepojení primárního okruhu SSRMS kosmonauti přešli na odjišťování podvozku mobilního transportéru MT. Pak se vrátili k přepojení sekundárního okruhu SSRMS. Nakonec ještě nainstalovali několik pojistkových skříní na ITS-S0 (což byl rest z EVA-1). Tento výstup (EVA-3) byl ukončen ve 20:15 UT a trval tedy 6 hodin 27 minut.

Mobile Transporter při pozemní přípravě (prosinec 2001)Pondělí 15.04.2002 bylo věnováno prvním zkušebním jízdám mobilního transportéru MT. První železniční trať ve vesmíru je zatím dlouhá jen 13 metrů. Po kolejích se může pohybovat malá "drezína" MT, o rozměrech plošiny 2,7 x 2,6 metru, přibližně 1 metr vysoká, sama v hodnotě 190 mil. USD. Dva lineární elektromotory ji mohou pohánět rychlostí až 90 metrů za hodinu. Samotná váží 885 kg a uveze až 21 tun nákladu. Po instalaci úchytného soklu, sem bude možno připojovat robotický manipulátor stanice (SSRMS), takže bude moci sloužit jako pojízdná základna pro montážní jeřáb. Transportér se ovládá prostřednictvím řídicího počítače umístěného v laboratorním modulu Destiny. Prvním testem MT byl přejezd k zastávce, označené číslem 4 a vzdálené od místa startu 5,1 metru a poté pevné ukotvení na této zastávce. Tato procedura je nezbytná pro přesné ovládání SSRMS, až bude na MT. Automatické ukotvení se však nedokončilo. Několikahodinový rozbor telemetrie v řídicím středisku ukázal, že příčinou bylo zřejmě to, že senzory zaregistrovaly nepatrný pohyb MT a automatické ukotvení zastavily. Ukotvení tedy bylo dokončeno manuálním povelem z řídicího střediska. Při druhém pokusu přejel MT do stanice č. 5 (na levobočním konci ITS-S0) a tam se situace opakovala. Zakotvení se opět v automatickém režimu nezdařilo, ale ruční ovládání brzdy fungovalo dobře. Testy transportéru MT byly definitivně završeny opětovným přejezdem do stanice č. 4, kde zůstane až do příští návštěvy raketoplánu, kdy dostane přípojný sokl pro připojení staničního manipulátoru. Přes počáteční problémy byly zkoušky transportéru nakonec hodnoceny vcelku dobře a MT při nich najezdil celkem 21,9 metru.

Ross při EVA-4 (16.04.2002)Poslední výstup do kosmu (EVA-4, přes modul Quest) se uskutečnil v úterý 16.04.2002. Hlavním úkolem bylo dokončit všechny plánované práce na ITS-S0. Ross a Morin výstup oficiálně zahájili ve 14:29 UT přepojením skafandrů na vnitřní akumulátory. Ross nejprve úspěšně ověřil správnou funkci mikrospínačů na koncích ITS-S0, které jsou určeny pro testování připojení dalších segmentů. Pak kosmonauti namontovali mezi ITS-S0 a modul Quest vzpěru s řadou madel, která poslouží při budoucích expedicích jako žebřík pro zkrácení a usnadnění cesty z přechodové komory na příčný nosník stanice, kde bude probíhat hlavní část chystaných montážních prací. V dalším průběhu výstupu kosmonauti postupně instalovali dva halogenové reflektory, absorbér nárazů ke kolejím pro mobilní transportér MT, další dodatečná madla, hmotnostní spektrometr pro detekci molekul amoniaku (jeho přítomnost v okolí stanice by signalizovala únik tohoto chladicího média z primárního okruhu termoregulačního systému) a nakonec ještě umístili na různá místa povrchu stanice vaky s nářadím pro další montážní výstupy. ISS při odletu STS-110 (17.04.2002)Po dokončení všech prací byla EVA-4 oficiálně ukončena ve 21:06 UT zahájením opětovné rekomprese přechodové komory Quest, tato vycházka tedy trvala 6 hodin 37 minut.

Raketoplán Atlantis STS-110 se od ISS odpojil ve středu 17.04.2002 v 18:31 UT. Členové dlouhodobé Expedice 4, na ISS opět osaměli.

O dva dny později (v pátek 19.04.2002 v 16:26:57 UT) byl let STS-110 ukončen úspěšným přistáním na dráze č.33 letiště SLF (Shuttle Landing Facility) na KSC.


Aktualizováno : 26.05.2002

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Expedice 4 na ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-110/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.030307 vteřiny.