Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-117 At/F-28
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2007-024A 08.06.2007 22.06.2007 13d20h12m ISS-13A (ITS-S3/4, PVA-S4, 4xEVA)


Posádka STS-117
Posádka :

Sturckow,F.W.[VE] | Archambault,L.J.[PL] | Forrester,P.G.[MS] | Swanson,S.R.[MS] | Olivas,J.D.[MS] | Reilly,J.F.[MS]
Anderson.C.C.[MS] (na ISS) / Williams[ová],S.L.[MS] (z ISS)


Popis letu :

Znak STS-117Hlavním cílem tohoto letu k ISS byla doprava a montáž dalšího pravobočního dílu příčného příhradového nosníku (ITS-S3/S4) a příslušných fotovoltaických panelů PVM-S4. Nosník S3/S4 obsahuje i mechanismus Solar Alpha Rotary Joint (SARJ), kolem kterého se může otáčet celý konec nosníku (prvky S4, S5 a S6). Nosník S3/S4 byl připevněn na konec nosníku ITS-S1. Dalším úkolem bylo složení pravobočního fotovoltaického panelu na ITS-P6 a předního radiátoru na ITS-P6 (nosník P6 tak byl připraven na přesun do své konečné pozice [plánováno na podzim 2007]).

Kvůli zdržení startu raketoplánu byl do posádky STS-117 v dubnu 2007 doplněn C.Anderson, který na ISS vystřídal S.Williams[ovou] v rámci dlouhodobé Expedice 15 (původně měla výměna proběhnout při STS-118).

Během letu se uskutečnily čtyři montážní výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Kosmonauti při nich především propojili systémy ITS-S3/S4 se zbytkem stanice. Dále asistovali při skládání pravobočního fotovoltaického panelu na ITS-P6, opravili poškozenou obšívku tepelné ochrany na levém modulu OMS raketoplánu a instalovali ventil nového generátoru kyslíku OGS na modul Destiny.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Plánovaná konfigurace ISS po letu STS-117 (a popis hlavních úkolů letu)Den 1. - Start (LC-39A)
Den 2. - Sbližovací manévry, kontrola náběžných hran a špičky orbiteru pomocí OBSS
Den 3. - Přiblížení k ISS, snímkování spodní strany raketoplánu z ISS a připojení ke stanici
Den 4. - Instalace ITS-S3/S4 na ITS-S1 pomocí SSRMS, EVA-1 (Reilly, Olivas) - propojování ITS-S3/S4
Den 5. - Autonomní rozvinutí panelů PVM-S4
Den 6. - EVA-2 (Forrester, Swanson) - první pokus o složení panelu na ITS-P6, oživování ITS-S3/S4 (SARJ)
Den 7. - Podle potřeby autonomní dokončení skládání panelu na ITS-P6, volný půlden
Den 8. - EVA-3 (Reilly, Olivas) - instalace součástí nového generátoru kyslíku OGS na modulu Destiny
Den 9. - Dokončení přenášení nákladu, tisková konference, rozloučení posádek, uzavření průlezů
Den 10. - Odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice, kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí OBSS
Den 11. - Příprava na přistání
Den 12. - Přistání na KSC

Převoz raketoplánu Atlantis STS-117 z budovy VAB na rampu LC-39A (15.02.2007)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
19.01.2007 - montáž SRB a ET-124 pro STS-117 ve VAB
07.02.2007 - přesun raketoplánu Atlantis z budovy OPF do budovy VAB pro připojení k ET/SRB
12.02.2007 - přesun nákladu pro STS-117 na startovací rampu LC-39A
15.02.2007 - přesun sestavy STS-117 z VAB na startovací rampu LC-39A
22.02.2007 - TCDT (nácvik řešení nouzových situací)
23.02.2007 - TCDT (simulované odpočítávání až do T-0)
27.02.2007 - kvůli poškození nádrže ET kroupami bylo rozhodnuto o převozu STS-117 zpět do VAB k opravám
10.04.2007 - nové cílové datum startu bylo stanoveno na 08.06.2007
26.04.2007 - do posádky STS-117 byl doplněn C.Anderson, který na ISS vystřídá S.Williams[ovou]
15.05.2007 - po dokončení oprav nádrže ET byla sestava STS-117 převezena z VAB na startovací rampu LC-39A
06.06.2007 - zahájení odpočítávání (T-43h) [na start 08.06.2007]

Průběh letu
Raketoplán Atlantis STS-117/ISS-13A měl odstartovat 15.03.2007 v 10:43 UT (11:43 SEČ). V pondělí 26.02.2007 se ale nad kosmodromem přehnala silná bouře s krupobitím a kroupy poškodily povrch vnější nádrže ET, a také tepelnou ochranu raketoplánu. Proto bylo 27.02.2007 rozhodnuto převézt STS-117 zpět do VAB k opravám. Nový termín startu byl oficiálně oznámen až 10.04.2007 po zhodnocení stavu oprav nádrže ET. Cílové datum startu pro Atlantis STS-117 bylo stanoveno na 08.06.2007 (startovní okna trvají až do 18.07.2007). Po dokončení oprav nádrže ET byla 15.05.2007 sestava STS-117 převezena z VAB opět na startovací rampu LC-39A. Ve dnech 30.-31.5.2007 se uskutečnilo zasedání manažerů FRR (Flight Readiness Review), na kterém bylo potvrzeno datum startu na 08.06.2007. Start raketoplánu Atlantis STS-117 (08.06.2007)

Po bezproblémovém průběhu odpočítávání raketoplán Atlantis STS-117 odstartoval 08.06.2007 ve 23:38:04 UT (09.06.2007 v 01:38:04 SELČ).

Během kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu byla nalezena částečně odchlíplá tepelná izolace (o rozměrech cca 15 x 10 cm) v přední části krytu levobočního modulu manévrovacího motoru OMS. Šlo o textilní pružnou izolaci FRSI (Felt Reusable Surface Insulation) z Nomexové plsti, která se používá v místech, kde teplota během návratu nepřekročí 400°C. Technici v řídicím středisku předběžně vyhodnotili situaci jako málo nebezpečnou, ale přesto bylo nakonec rozhodnuto, že kosmonauti provedou opravu poškozeného místa při plánovaném výstupu EVA-3 a do plánu mise byl přidán dodatečný výstup EVA-4 na pokrytí případných nedodělků. Plánovaný pobyt raketoplánu u stanice byl kvůli tomu prodloužen o dva dny.

Atlantis STS-117 krátce před připojením k ISS (10.06.2007)Po dvou dnech sbližovacích manévrů se raketoplán připojil ke stanicí ISS v neděli 10.06.2007 v 19:36 UT (21:36 SELČ).

Brzy po připojení raketoplánu ke stanici (ještě 10.06.2007) byl nosník S3/S4 uchopen manipulátorem raketoplánu SRMS a vyzdvižen z nákladového prostoru. Poté byl nosník předán staničnímu manipulátoru SSRMS. V této poloze (mezi nákladovým prostorem raketoplánu a koncem nosníku S1) zůstal S3/S4 až do dalšího dne, aby se vyrovnaly teploty obou nosníků a aby na sebe později správně dosedly propojovací šrouby a úchyty.

V pondělí 11.06.2007 byl nejprve nosník S3/S4 pomocí SSRMS přenesen a přiložen ke konci nosníku S1. Poté byly aktivovány servomotory, které postupně zašroubovaly 4 hlavní propojovací šrouby. Tím byl nosník S3/S4 pevně připojen ke stanici. Tato procedura byla asi o hodinu zdržena proti plánu kvůli nutnosti desaturace silových setrvačníků CMG, které slouží k udržování správné polohy stanice v prostoru. Reilly a Olivas při EVA-1 (11.06.2007)Krátce po připojení nosníku S3/S4 ke stanici, vystoupili kosmonauti Reilly a Olivas poprvé do volného kosmu (EVA-1) a dokončili fyzické a elektrické propojení nové části konstrukce. Zahájili také demontáž aretačních pojistek, které jistily jednotlivé části nosníku proti vzájemnému pohybu při startu ze Země. Kosmonauti uvolnili zámky radiátoru a také schránky se složenými fotovoltaickými panely a zahájili jejich přípravu na pozdější rozvinutí. Výstup EVA-1 trval 6 hodin 15 minut.

Následující den, 12.06.2007, byly nové panely fotovoltaických baterii (na P4) postupně vysunuty na plnou délku. Vysunutí panelů proběhlo bez problémů, ale na ruské části stanice v té době došlo k výpadku navigačního počítače. V důsledku toho byla přerušeno řízení orientace a stabilizace americkými silovými setrvačníky CMG. Řídicí středisko zkusilo použít předem vypracovanou metodu bez využití ruského navigačního počítače, ale ta nefungovala. Proto bylo řízení orientace předáno digitálnímu autopilotu DAP s využitím motorů RCS. Orientace a stabilizace komplexu s využitím silových setrvačníků CMG byla plně obnovena až 13.06.2007 kolem 01:00 UT.

Ve středu 13.06.2007 bylo zahájeno dálkově řízené zatahování panelu fotovoltaických baterií SWA (Solar Wing Array) 2B na příhradové konstrukci ITS-P6, přerušované vždy pravidelně po zatažení jedné příhrady stěžně. Po zatažení 7.5 příhrady, tj přibližně 8.4 m stěžně, se panel začal vlnit a jednotlivé díly panelu se přestaly správně skládat. Po neúspěšných pokusech o uvolnění zaseklých dílů částečným vysunutím bylo rozhodnuto další zasunování do zahájení chystaného výstupu do volného prostoru přerušit.

Forrester při EVA-2 (13.06.2007)Hned na začátku druhého výstupu do kosmu (EVA-2) se kosmonauti Forrester a Swanson přesunuli na příhradovou konstrukci ITS-P6 (Forrester byl na konci staničního manipulátoru SSRMS) a zahájili urovnávání dílů a vodicích lan panelu SAW 2B. Pak bylo postupně zataženo dalších cca 5 dílů stěžně (celkem byl SAW 2B zatažen o cca 12 dílů z 30 potřebných). Skládání ale probíhalo pomalu a nedokonale, takže další skládání bylo odloženo na další den a kosmonauti přešli k dalšímu úkolu výstupu, kterým byla demontáž aretačních pojistek na otočném spoji SARJ (Solar Alpha Rotary Joint) mezi konstrukcí ITS-S3 a ITS-S4. Během aktivace SARJ se ale zjistilo, že v zapojení řízení spoje je chyba a příkazy pro motor č.1 vykonává motor č.2 a naopak. Do rozhodnutí o vyřešení problému tak kosmonauti nechali na SARJ jednu aretační pojistku, aby nedošlo k nepředvídanému pohybu spoje. Plné zprovoznění SARJ tak muselo být odloženo na některý z dalších výstupů do kosmu. Výstup EVA-2 trval 7 hodin 16 minut.

Během výstupu EVA-2 došlo opět k totálnímu výpadku navigačních počítačů na ruském segmentu stanice. Tentokrát se je ale poměrně dlouho nedařilo zprovoznit, takže jako záložní systém řízení orientace stanice musel sloužit připojený raketoplán (jeho morky RCS). Problém bylo třeba vyřešit do odletu raketoplánu od ISS, protože stanice nemůže dlouhodobě zůstat bez plně funkčních navigačních a řídicích počítačů v ruském segmentu.

Pokusy o zatažení panelu SAW pokračovaly ve čtvrtek 14.06.2007 bez přímé asistence kosmonautů mimo stanici. Podařilo se složit dalších několik dílů, takže celkově bylo zatažena asi polovina celého panelu. Další skládání bylo odloženo až na EVA-3, kde se počítalo s pomocí kosmonautů.

Reilly a Olivas při EVA-3 (15.06.2007)Do plánu výstupu EVA-3 (Reilly, Olivas, 15.06.2007) byla zařazena oprava poškozené obšívky tepelné ochrany na levém modulu OMS raketoplánu. Hned po zahájení výstupu se Olivas (na konci manipulátoru SRMS) přesunul k zádi raketoplánu, zatlačil odchlíplou část obšívky zpět na své místo a zajistil ji sesvorkováním pomocí sešívačky kůže ze soupravy první lékařské pomoci. Kromě toho ještě obšívku přichytil k podkladu ocelovými špendlíky (celkem 21 kusů). Po dobu opravy mezitím Reilly nainstaloval ventil nového generátoru kyslíku OGS na modul Destiny. Montážní práce dokončili oba kosmonauti společně zpětnou instalací desky protimeteorického štítu na modulu Destiny. V závěru výstupu kosmonauti asistovali při skládání solárního panelu SAW 2B tak úspěšně, že panel se podařilo složit úplně. Výstup EVA-3 trval 7 hodin 58 minut.

Při dodatečném výstupu EVA-4 (17.06.2007) kosmonauti Forrester a Swanson dokončili všechny zbývající plánované činnosti (mj. plnou aktivaci otočného spoje SARJ mezi díly ITS-S3 a S4, přemístění kýlového trnu na S3, umístění LAN kabeláže mezi moduly Unity a Zarja a otevření ventilu generátoru kyslíku OGS). Výstup EVA-4 trval 6 hodin 29 minut.

Společná fotografie posádek na ISS (18.06.2007)Už od 13.06.2007 probíhaly práce na oživování počítačů v ruském segmentu stanice. Po mnoha pokusech byly jako hlavní příčina potíží identifikovány zřejmě poškozené ochranné přepěťové pojistky sekundárních napájecích zdrojů pořítačů. Po přemostění pojistek (v počítačích jsou ještě další) se podařilo všechny počítače plně zprovoznit a po otestování nasadit zpět do ostrého provozu stanice.

Po dokončení společných činností přešla posádka STS-117 (spolu se Sunitou Williams[ovou]) do raketoplánu a ještě v pondělí 18.06.2007 byly uzavřeny průlezy do ISS (Anderson zůstal na stanici jako nový člen dlouhodobé Expedice 15). K odpojení raketoplánu od ISS došlo po přenocování posádky v raketoplánu, tedy až 19.06.2007 v 16:42 SELČ. Po standardním inspekčním obletu kolem stanice se raketoplán separačním motorickým manévrem vzdálil a přešel na samostatnou dráhu v bezpečné vzdálenosti. Při odletu vypadala ISS z určité vzdélenosti trochu jako TIE fighter ze Star Wars.

Při odletu raketoplánu vypadala ISS trochu jako TIE fighter ze Star Wars (19.06.2007)V dalších dnech byla na programu mimo jiné i závěrečná inspekce tepelné ochrany raketoplánu.

Přistání raketoplánu Atlantis STS-117 bylo plánováno na KSC ve čtvrtek 21.06.2007. Kvůli špatnému počasí však muselo být odloženo na pátek 22.06.2007.

Raketoplán měl dostatek zásob pro odklady přistání až do neděle 24.06.2007 ale už v pátek bylo rozhodnuto přistát na Edwards AFB, kde bylo vemi dobré počasí. Raketoplán Atlantis STS-117 tedy přistál v Kalifornii 22.06.2007 v 19:49:38 UT (21:49:38 SELČ) [délka letu 13 dní 20 hodin 12 minut].

Sunita Williams[ová] se tímto přistáním stala rekordmankou v délce jednoho kosmického letu ženy. Její let trval 194 dny 18 hodin a 2 minuty.

Raketoplán Atlantis byl po letu STS-117 dopraven zpět na KSC ve dnech 01. - 03.07.2007 na zádech letounu Boeing 747 SCA.


Aktualizováno : 01.08.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Expedice 15 na ISS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-117/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.055091 vteřiny.