Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-119 Di/F-36
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2009-012A 15.03.2009 28.03.2009 12d19h30m ISS-15A (ITS-S6, PVM, PVR, 3xEVA)


Posádka STS-119
Posádka :
Archambault,L.J.[VE] | Antonelli,D.A.[PL] | Acaba,J.M.[MS] | Swanson,S.R.[MS] | Arnold,R.R.[MS] | Phillips,J.L.[MS]
Wakata,K.[MS](Japonsko) (na ISS) / Magnus[ová],S.H.[MS] (z ISS)


Znak STS-119Popis letu :

Hlavním cílem tohoto letu k ISS byla doprava a instalace nosníku ITS-S6 (včetně panelů solárních článků PVM a radiátorů PVR). Během letu se uskutečnily 3 montážní výstupy do kosmu (EVA), zaměřené především na instalaci a aktivaci ITS-S6, ale také na řadu dalších drobnějších změn na povrchu stanice. Dalším úkolem mise byla částečná výměna posádky na ISS, kde Wakata vystřídal Magnusovu v rámci dlouhodobé Expedice 18.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Kresba umístění ITS-S6 v rámci ISSPůvodní plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 5. - EVA-1 (Swanson, Arnold) [instalace ITS-S6]
Den 7. - EVA-2 (Swanson, Acaba) [práce na P6, P3, P1, S3 a Z1]
Den 9. - EVA-3 (Arnold, Acaba) [CETA, SPDM, SSRMS, RPCM]
Den 11. - EVA-4 (Swanson, Arnold) [GPS na JEM, Z1, WETA, S3] (zrušen kvůli odkladu startu)
Den 11. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 13. - Přistání na KSC

RollOut STS-119 z VAB na LC-39A (14.01.2009)Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
07.01.2009 - Přesun z OPF-3 do VAB (připojení ET a SRB)
14.01.2009 - RollOut z VAB na LC-39A
22.01.2009 - TCDT (Terminal Count Down Test)

Průběh letu
Start raketoplánu Discovery STS-119 byl původně naplánován na 12.02.2009. Od začátku února 2009 ale byl na zasedáních FRR (Flight Readiness Review) start postupně odkládán (až na 12.03.2009). Důvodem odkladů bylo to, že u některých demontovaných ventilů, řídících tlakování vnější nádrže ET (External Tank) během vzletu, byly nalezeny drobné trhlinky a technici si potřebovali být jisti, že nově vyměněné ventily na Discovery budou fungovat správně. Odklady daly technikům čas k prověření ventilů. Po zhodnocení všech testů a kontrol bylo nakonec datum startu stanoveno na 12.03.2009 v 02:20 SEČ.

Start raketoplánu Discovery STS-119 z KSC (15.03.2009)Odpočítávání bylo zahájeno 09.03.2009 v 0:00 SEČ a probíhalo bez problémů až do zahájení plnění vnější nádrže ET. Pak došlo k úniku vodíku na spoji mezi ET a odsávacím potrubím a první pokus o start musel odvolán. Nejbližší další možný termín startu byl stanoven na 15.03.2009 ve 23:44 UT (16.03. v 00:44 SEČ). Kvůli odkladu startu a plánovanému příletu Sojuzu TMA-14 k ISS musela být následně o jeden den zkrácena celá mise STS-119 a vyřazen původně plánovaný výstup EVA-4.

V dalších dnech byla na rampě vyměněna část odsávacího potrubí vodíku a technici věřili, že tím byl problém s netěsností vyřešen. Závěrečné odpočítávání následně skutečně proběhlo bez problémů a raketoplán Discovery STS-119 úspěšně odstartoval do kosmu dne 15.03.2009 ve 23:43:44 UT (16.03. v 00:43:44 SEČ).

Po standardním průběhu přibližování se raketoplán připojil k ISS 17.03.2009 ve 22:19 SEČ. Připojení i předchozí otočka RPM (Rendezvous Pitch Maneuver) pro fotografování spodní části raketoplánu, proběhly s mírným zpožděním proti plánu kvůli problémům s hlasovou radiovou komunikací.

Následující den (18.03.2009) byl nosník ITS-S6 pomocí staničního manipulátoru SSRMS vyzdvižen z nákladového prostoru raketoplánu a po jednom předání s raketoplánovým manipulátorem SRMS byl nakonec nosník na konci SSRMS ponechán v poloze pro přenocování (pro vyrovnání teploty nosníku S6 s vnější teplotou stanice a hlavně nosníku S5, aby do sebe později dobře zapadly všechny montážní otvory a šrouby).

Swanson a Arnold při výstupu EVA-1 (19.03.2009)Hlavní plánovaný výstup do kosmu (EVA-1) byl na programu mise ve čtvrtek 19.03.2009. Cílem byla instalace ITS-S6. Swanson a Arnold výstup oficiálně zahájili přepojením svých skafandrů na interní zdroje v 18:16 SEČ a o chvíli později již otevřeli i vnější průlez přechodové komory modulu Quest a přesunuli se na povrch stanice. Už kolem 20:15 byl nosník ITS-S6 pevně uchycen ke stanici (na ITS-S5). I zbytek výstupu EVA-1 proběhl úspěšně a kosmonautům se podařilo splnit všechny úkoly. Byly vyklopeny oba bloky BGA [Beta Gimbal Assemly] (obsahující složené solární panely, které ale budou roztaženy až v příštích dnech), byl rozvinut radiátor PVR a byly sejmuty všechny už nepotřebné mechanické úchyty a tepelné překryty. Výstup skončil v 00:23 SEČ a trval celkem 6 hodin 7 minut.

Dne 20.03.2009 byla úspěšně rozvinuta obě křídla solárních panelů na novém nosníku ITS-S6. Celá operace byla bez větších problémů dokončena kolem 18:15 SEČ. Stanice ISS tak získala dalších 20 - 30 kW stálého využitelného elektrického výkonu (k předchozím 60 - 90 kW). Pro napájení vědeckého vybavení se z toho využije cca 15 kW. Protože doposud bylo na stanici možno pro vědecké účely využít jen cca 15 kW (zbytek byl třeba pro zajištění každodenního provozu stanice), došlo po zapojení příkonu z ITS-P6 vlastně ke zdvojnásobení energie, dostupné pro vědu na ISS.

Swanson při výstupu EVA-2 (21.03.2009)Druhý výstup do kosmu (EVA-2) proběhl v sobotu 21.03.2009. Do tohoto výstupu byly začleněny i některé úkoly, plánované původně na výstup EVA-4 (který ale musel být zrušen kvůli odkladům startu a zkrácení mise). Swanson a Acaba při výstupu nejprve připravili baterie na nosníku P6 k jejich budoucí výměně při letu STS-127 (plánovaném na léto 2009). Poté vyklopili držák vybavení na P3 (UCCAS), ale nepodařilo se jim ho zajistit západkou (nepomohlo ani násilí a použití speciálního nářadí). Výstup se dostal do časového skluzu, ale přesto Swanson stihl ještě nainstalovat GPS anténu na japonský modul Kibo (v rámci příprav na přílet první nákladní lodi HTV), a Acaba důkladně vyfotografoval povrch hlavních staničních radiátorů na S1 a P1 (včetně infračervených snímků) [důvodem inspekce bylo už dříve pozorované odchlípení povrchu jedné části radiátoru na S1]. Swanson pak měl překonfigurovat elektrickou kabeláž na Z1, sloužící pro napájení a ovládání silových gyroskopů CMG (Control Moment Gyroscope), ale nedokázal odpojit jeden konektor. Acabovi docházely zásoby ve skafandru a musel se vrátit do přechodové komory (kde svůj skafandr připojil na staniční zdroje). Swanson se ještě vrátil na P3 k problémovému držáku UCCAS a provizorně ho přichytil pomocí několika jistících lanek. Pak už výstup EVA-2 musel být ukončen. Nepodařilo se tedy dokončit dva plánované úkoly a jeden úkol (vyklopení držáku PAS na S3) musel být zcela odložen na některý z budoucích výstupů. Výstup EVA-2 proběhl v době od 17:51 SEČ do 00:21 SEČ a trval tedy 6 hodin a 30 minut.

Neděle 22.03.2009 měla být odpočinkovým dnem, ale kosmonauti strávili většinu dne řešením problémů s novou jednotkou na recyklaci vody z moči na ISS. Raketoplán přivezl náhradní díly, kosmonauti je namontovali a pak zkoušeli funkčnost zařízení. Po počátečních neúspěších se na konci dne podařilo systém uvést do provozu a spustit test s reálnými vzorky moči. Výsledky testu potvrdily, že zařízení nyní funguje dobře a může podporovat budoucí stálou šestičlennou posádku na ISS. Kosmonauti se během dne také připravovali na výstup EVA-3, jehož plán musel být značně pozměněn kvůli nedodělkům z výstupu EVA-2.

Acaba při výstupu EVA-3 (23.03.2009)Výstup EVA-3 se uskutečnil v pondělí 23.03.2009. Arnold a Acaba zahájili výstup v 16:37 SEČ a nejprve přemístili vozík CETA-2 z levé strany hlavního nosníku stanice na pravou stranu. Acaba byl nohama uchycen na konci manipulátoru SSRMS, který ho (i s CETA v rukou) přenesl. Arnold mu přitom asistoval u kolejové dráhy na nosníku. Poté se kosmonauti pokusili dokončit úplné vyklopení a zajištění konstrukce UCCAS (Unpressurized Cargo Carrier Attachment System) na P3. To se ale nepodařilo ani s použitím větší síly a kladiva, takže kosmonauti museli přejít k záložnímu plánu a konstrukci jen co nejpevněji zajistili ve stávající poloze pomocí poutacích řemenů. O plné vyklopení UCCAS se má pokusit až jiná posádka. Řídicí středisko následně vyřadilo z plánu výstupu vyklopení konstrukce PAS (Payload Attachment System) na S3, protože šlo o podobný systém jako UCCAS a hrozilo nebezpečí velkých problémů při vyklápění. Kosmonauti tedy rovnou přešli na další úkoly. Acaba namontoval na vozík CETA-2 kratší spojky, aby vozík zabíral méně místa a Arnold mezitím promazal úchopový mechanismus LEE na konci staničního manipulátoru SSRMS. Acaba se nakonec věnoval přepojování kabelů a hadic na hlavním nosníku stanice. K rozvodné desce na modulu Z1 se už z časových důvodů nedostal. Výstup EVA-3 tedy skončil opět jen částečným úspěchem. Byl ukončen ve 23:04 SEČ. Trval tedy celkem 6 hodin a 27 minut.

Stanice ISS při odletu raketoplánu Discovery STS-119 (25.03.2009)Po dokončení všech společných činností se 25.03.2009 posádky rozloučily a v 18:59 SEČ bylo dokončeno uzavírání průlezů mezi raketoplánem a ISS. Wakata zůstal na stanici jako člen Expedice 18, zatímco Magnusová přešla do raketoplánu, který ji dopravil na Zemi po dlouhodobém pobytu v kosmu. Raketoplán se od ISS odpojil ve 20:53 SEČ. Při následném standardním inspekčním obletu pak byla stanice ISS poprvé vidět s plnou konfigurací amerických solárních panelů.

Po obvyklé závěrečné kontrole stavu tepelné ochrany bylo přistání raketoplánu Discovery STS-119 plánováno na KSC v sobotu 28.03.2009 v 18:39 SEČ. Kvůli nízké oblačnosti a silnému bočnímu větru ale musela být první možnost přistání odvolána. Pak se ale počasí trochu zlepšilo a druhá možnost přistání už byla využita. Raketoplán Discovery dosedl na dráze 15 letiště SLF (Shuttle Landing Facility) na KSC dne 28.03.2009 ve 20:13:17 SEČ.


Aktualizováno : 17.11.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-119/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.038228 vteřiny.