Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Sojuz T > Sojuz T- 3
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
1980-094A 27.11.1980 10.12.1980 12d19h08m 9. návštěva / GO systémů Saljutu 6


Posádka Sojuzu T-3
Posádka : Kizim,L.D.[VE] | Makarov,O.G.[PI] | Strekalov,G.M.[KV]


Popis letu : (podle Přehledů kosmonautiky 1980 se svolením RNDr. P. Lály CSc)

      První let zdokonalené kosmické lodi v třímístné variantě. Velitelem byl Leonid Denisovič KIZIM (první let, nar. 5.8.1941, v oddílu od r.1965), palubním inženýrem Oleg Grigorjevič MAKAROV (třetí kosmický let, nar. 6.1.1933, v oddílu od r.1966) a třetí člen posádky Gennadij Michajlovič STREKALOV (první let, nar. 28.10.1940, v oddílu od r.1973) měl funkci kosmonaut-výzkumník. Volací znak posádky byl KAJAK. Hlavním úkolem byly další zkoušky zdokonalené kosmické lodi (viz. popis letu SOJUZ T-2) a generální oprava stanice SALJUT 6.

      Nosná raketa byla vypuštěna v 15.18 SEČ a navedla loď na předběžnou dráhu. Dráha byla dosažena po standardní dvouimpulsové korekci. Manévrování během letu ke stanici i vlastní spojení řídila (na rozdíl od předchozího letu SOJUZ T-2) palubní automatika. Loď se připojila 28.11. v 16.54 SEČ k přednímu spojovacímu uzlu stanice (na 18. oběhu lodi a 18 232. oběhu stanice). SALJUT 6 pracoval sice v bezpilotním režimu, ale k zadnímu spojovacímu uzlu byla dosud připojena zásobovací loď PROGRESS 11. Loď SOJUZ T-3 byla 10. tělesem, které se připojilo k přednímu uzlu. Dalších 20 spojení připadá na zadní spojovací uzel - celkový počet je tedy 30, ale čtyřikrát se přitom jednalo o přepojení lodi ze zadního na přední uzel. Během třinácti pilotovaných expedicí se na stanici dostalo celkem 24 kosmonautů, z toho tři dvakrát (Rjumin, Romaněnko a Makarov). Přestože plánovaná životnost stanice byla jeden rok, byla při při letu "kosmických opravářů" v provozu už tři roky. Kosmonauti proto měli speciální vybavení pro opravu základních systémů (řídicího, energetického a termoregulačního), se kterou se původně vůbec nepočítalo.

      Pracovní den 29.11. začal po odpočinku v 10 hod. a skončil ve 21 hod. SEČ. Kosmonauti začali uvádět do provozu systémy stanice a vypínat systémy dopravní lodi. Teplota na palubě byla 21° C, tlak 780 torr. Byly zahájeny biologické experimenty v aparatuře SVETOBLOK, do které byly vloženy vzorky rostliny Arabidopsis a semena hrachu, lnu a pšenice. Rostliny jsou různě osvětlovány a umístěny v různě zpracovaných půdách. Následující den, 30.11. prověřili kosmonauti stav řídicího systému stanice v režimu ruční orientace a prohlédli a fotografovali znečištění iluminátorů. Dne 1.11. připravili opravu termoregulačního systému odříznutím a uvolněním přístrojového panelu. Kontrolovali a vyměňovali také další části opotřebované aparatury. Současně byl zahájen pravidelný experiment v aparatuře SPLAV, který pokračoval i následující den. Tavena byla slitina kadmium - rtuť a tellur. Pátý pracovní den (2.12.) začal technologický experiment i na aparatuře SPLAV. Měření teploty, vlhkosti a dalších parametrů byly součástí experimentu MIKROKLIMAT.

      Na konci prvního týdne letu (3.12.) kosmonauti začali opravovat řídicí systém stanice. Vyměnili potřebné bloky elektroniky a prověřili činnost nových. Pomocí plynového (hélium-neónového) laseru byl poprvé proveden holografický záznam procesu rozpouštění krystalů cukru. Tento unikátní experiment byl nazván GOLOGRAMMA. Po vyvolání filmu na Zemi a jeho osvětlení laserem je možné studovat záznam třírozměrně. Ve dnech 2. a 3.12. byly v aparatuře KRISTALL zpracovány dva vzorky polovodičového materiálu galium - vizmut a pokračovaly biologické experimenty. Dne 4.12. kosmonauti opravili telemetrický systém a večer zkontrolovali systém pro automatické doplnění paliva ze zásobovacích lodí Progress. Osmý pracovní den (5.12.) kosmonauti zkontrolovali stav telemetrického systému po jeho opravě a opravili komutátor řídicího systému stanice. Skončil experiment začatý 1.12., při kterém byl v aparatuře SPLAV vyroben monokrystal polovodičového materiálu kadmium, rtuť a tellur.

      Nejsložitější byla oprava termoregulačního systému, kterou posádka provedla 6.12. Kosmonauti přepilovali potrubí s chladicí kapalinou, přičemž vzniklé piliny a kapky kapaliny byly pečlivě zachyceny, aby nepoškodily aparaturu stanice. Na uvolněná místo vložili nový blok čtyř čerpadel, která tak nahradila původní opotřebovanou aparaturu (původní čerpadla nebylo možné odstranit, a proto zůstala po opravě jako stále průchozí součást chladícího okruhu). Tentýž den opravili kosmonauti měnič napětí v systému kompresorů pro doplňování paliva unifikovaného pohonného systému stanice.

      Jako příprava na návrat na Zemi byl 7.12. prověřen řídicí systém dopravní lodi a pevnost konstrukce stanice, při zatížení prověřena v experimentu AMPLITUDA. Stav krevního systému palubního inženýra při cvičení na ergometru byl sledován tentýž den (velitel prošel touto kontrolou 5.12., třetí člen posádky další den). Úklid stanice a nakládání získaného materiálu včetně vzorků opotřebované aparatury začalo 8.12. Ve druhé polovině dne byla motorem lodi PROGRESS 11 provedena korekce dráhy komplexu. Dráha byla zvýšena na 290 - 370 km, perioda byla 90,8 min. Nepotřebná zásobovací loď se oddělila od stanice 9.12. v 11.23 SEČ a 11.12. řízeně zanikla nad Pacifikem.

      Kosmonauti ukončili svůj pobyt na stanici 10.12., kdy ji převedli opět do bezpilotního režimu. Přestoupili do lodi SOJUZ T-3, prověřili stav jejích systémů a v 7.10 SEČ se od stanice oddělili. Podle nové metodiky sestupu se pak nejprve oddělila orbitální část dopravní lodi s nepotřebným odpadem (zanikla až 26.1.1981 po 60 dnech letu). Zbytek lodi byl naveden na sestupnou dráhu okolo 9.35 SEČ zapálením motoru. Po oddělení od přístrojové části vstoupila kabina s kosmonauty v 10.03 SEČ do atmosféry a 10.12. v 10.26 SEČ měkce přistála v cílové oblasti 130 km od Džezkazganu v Kazašské SSR. Kosmonauti pak byli letecky dopraveni k odpočinku na kosmodrom. Do Moskvy se vrátili 15.12. a 24.12. byli vyznamenáni v Kremlu.


Aktualizováno : 28.10.2001

[ Obsah | Pilotované lety | Sojuz T ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/rusko/sojuz_t/so-t3/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.029375 vteřiny.