Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-102 Di/F-29
tisk 
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2001-010A 08.03.2001 21.03.2001 12d19h50m ISS-5A.1 (Leonardo MPLM, výměna posádky ISS, 2 x EVA)

Posádka STS-102, Expedice 1 a Expedice 2
Posádka :
Wetherbee,J.D.[VE] | Kelly,J.M.[PL] | Thomas,A.S.W.[MS] | Richards,P.W.[MS]
Na ISS (Expedice 2): Usačev,J.V.[VE](Rusko) | Voss,J.S.[PI] | Helms[ová],S.J.[PI]
Z ISS na Zemi (Expedice 1): Shepherd,W.M.[VE], Gidzenko,J.P.[PL](Rusko), Krikaljov,S.K.[PI](Rusko)


Znak STS-102Popis letu :

Hlavním cílem tohoto letu bylo spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS a výměna její dlouhodobé posádky. Raketoplán dopravil na stanici druhou stálou posádku (Expedice 2 - Usačev, Voss, Helms[ová]) a předchozí (Expedice 1 - Shepherd, Gidzenko, Krikaljov) naopak odvezl zpět na Zemi. V zásobovacím MPLM modulu Leonardo vynesl zásoby a vybavení pro laboratorní modul Destiny.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Během letu se uskutečnily 2 montážní výstupy do kosmu (EVA).

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Den 1. - Start (LC-39B, 08.03.2001, 11:42 UT)
Den 2. - Sbližovací manévry
Den 3. - Připojení k ISS, setkání posádek
Den 4. - EVA-1 (Voss, Helms[ová]) - demontáž ECS, instalace LCA (Lab Cradle Assembly), přemístění PMA-3
Den 5. - Připojení MPLM modulu Leonardo k dolnímu portu (+Z) modulu Unity
Den 6. - EVA-2 (Thomas, Richards) - instalace ESP (External Stowage Platform) a PFCS (Pump Flow Control System)
Den 7. - Překládání nákladu z MPLM modulu Leonardo do ISS, předávání stanice mezi stálými posádkami
Den 8. - Překládání nákladu z MPLM modulu Leonardo do ISS, odpočinek
Den 9. - Překládání nákladu z MPLM modulu Leonardo do ISS, tisková konference
Den 10. - Odpojení MPLM modulu Leonardo od ISS a jeho uložení do nákladového prostoru raketoplánu
Den 11. - Odpojení raketoplánu od ISS, inspekční oblet stanice
Den 12. - Příprava na přistání
Den 13. - Přistání na KSC (20.03.2001)

Skutečný průběh letu

RollOut STS-102 z VAB na LC-39B (12.02.2001)Předstartovní operace
24.10.2000 - Přesun do OPF (příprava orbiteru)
01.02.2001 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
12.02.2001 - RollOut z VAB na LC-39B
14.-15.02.2001 - TCDT (Terminal Count Down Test)
05.03.2001 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 08.03.2001

Průběh letu
Přípravy k letu STS-102 proběhly podle plánu a odpočítávání bylo zahájeno 05.03.2001.

Raketoplán Discovery STS-102 úspěšně odstartoval z KSC (LC-39B) ve čtvrtek 08.03.2001 v 11:42:09 UT (12:42:09 SEČ).

Členové Expedice 2 na ISS (10.03.2001)Připojení raketoplánu k ISS proběhlo v sobotu 10.03.2001. Raketoplán vyrovnal rychlost se stanicí ve vzdálenosti 120 m ve směru letu (vpředu) v 04:59 UT. Po drobných problémech s natočením solárních panelů na ISS do polohy pro setkání došlo k samotnému spojení v 06:38 UT. Pevné spojení bylo dokončeno kolem 07:07 UT. V 08:51 UT téhož dne byly otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí a obě posádky se setkaly. Proběhla překládka základního nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici. Už v 11:30 UT však byly průlezy opět uzavřeny, protože v prostorách raketoplánu byl snížen tlak z normální hodnoty 1014 hPa na 703 hPa v rámci příprav na výstup do volného prostoru.

První výstup do kosmu (EVA-1) se uskutečnil v neděli 11.02.2001 od 04:55 UT do 14:08 UT. Kosmonauti Voss a Helms[ová] měli hned na začátku výstupu problémy s uvolněným vybavením. Nejprve z přechodové komory EAL uplavala soupravu pro detekci hydrazinu, kterou však Voss zachytil a vrátil zpět. Při následné přípravě nářadí, však Helms[ová] ztratila svorník PAD umisťovaný na manipulátor RMS. Náhradní PAD byl naštěstí k dispozici ve schránce s nářadím a vybavením na vnějšku stanice ISS. Helms[ová] pracovala na plošince na manipulátoru RMS ovládaného z raketoplánu Thomasem, Voss byl venku pouze upoután lanem. Helms[ová] při EVA-1 u modulu Destiny (11.03.2001)Kosmonauti nejprve odpojili přechodový tunel PMA-3 od modulu Unity a připravili ho tak na přemístění. Voss se poté věnoval demontáži antény prozatimního komunikačního systému ECS (Early Communications System) a Helms[ová] připravovala uvolnění příhradové konstrukce LCA (Lab Cradle Assembly) z nosiče nákladu ICC (Integrated Cargo Carrier) v nákladovém prostoru raketoplánu. Když Voss dokončil demontáž antény ECS, namontovali oba kosmonauti konstrukci LCA na modul Destiny. Kolem 10:00 Voss vystřídal Helms[ovou] na RMS a montážní práce byly dokončeny propojením kabelu RU (Rigid Umbilical) mezi modul Destiny a propojovací sokl PDGF (Power Data Grapple Fixture) pro budoucí mechanické, elektrické a datové připojení manipulátoru SSRMS (Space Station Remote Manipulator System). Kolem 11:35 se oba kosmonauti vrátili do dehermetizované přechodové komory EAL. Thomas pak pomocí RMS zahájil přesun PMA-3 z uzlu +Z (dolní) na uzel -Y (levý) modulu Unity. Přitom došlo ke zdržení, protože nesouhlasily údaje mezi nastavením kloubů manipulátoru RMS a informacemi poskytovanými optickým naváděcím systém OSVS (Orbiter Space Vision System). Přesun byl dokončen až v 13:50 UT a po celou dobu byli Voss a Helms[ová] v EAL připraveni přijít případně na pomoc. Naštěstí to nebylo třeba, takže přechodová komora mohla být uzavřena a výstup EVA-1 byl ukončen ve 14:08 UT po rekordně dlouhé době 8 h 56 min.

Následující den (12.03.2001) byly znovu otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí ISS a pokračovalo překládání nákladu. Mezitím Thomas pomocí RMS vyzvedl z nákladového prostoru raketoplánu logistický modul MPLM Leonardo a v 06:02 UT ho připojil na uvolněný uzel +Z (dolní) modulu Unity.

Kelly sleduje Richardse při přípravě na EVA-2 (13.03.2001)V úterý 13.03.2001 se uskutečnil druhý plánovaný výstup do kosmu (EVA-2). Tentokrát se ho zúčastnili Thomas a Richards. Výstup byl oficiálně zahájen přepnutím skafandrů na vlastní vnitřní baterie v 05:23 UT. Prvním úkolem byla montáž vnější plošiny pro umístění náhradních dílů ESP (External Stowage Platform) na modul Destiny. Mechanické i elektrické připojení bylo dokončeno v 06:48 UT. Poté se kosmonauti věnovali instalaci náhradního bloku řídicí elektroniky cirkulace chladicího média PFCS (Pump Flow Control Subassembly) na plošinu ESP. Tuto práci dokončili kolem 07:30 UT. Následovalo pokračování v propojování kabelů mezi Destiny a LCA, což byla činnost, kterou kosmonauti Voss a Helms[ová] nestačili při předchozím výstupu (EVA-1) dokončit. Po propojení všech kabelů museli kosmonauti na žádost řídicího střediska ještě zkontrolovat správnou funkci LCA. Protože vše bylo v pořádku, přesunuli se na vrchol nosníku ITS-P6, aby zde prověřili jeden ze čtyř zámků, který měl aretovat solární panely, ale zatím nefungoval. Po několika lehkých poklepech se jim podařilo zaklapnout i tento poslední zámek. Na závěr výstupu kosmonauti ještě potvrdili, že na zařízení FPP (Floating Potential Probe) na vrcholu ITS-P6 nesvítí žádná chybová kontrolka. Zařízení FPP (sloužící k měření úrovně elektrostatického náboje) podle řídicího střediska v posledních týdnech nepracovalo dobře, a proto požádalo kosmonauty o tuto kontrolu. Thomas a Richards se vrátili do přechodové komory EAL a v 11:44 UT byl výstup oficiálně ukončen, když kosmonauti omylem zahájili tlakování komory. Na programu však ještě byl technický pokus s hořením OMS motorů při nenatlakované přechodové komoře. Proto byla ještě jednou provedena dekomprese komory. Tento krátký čas však už nebyl započítán do oficiální doby výstupu a jeho trvání tedy bylo 6 h 21 min.

V prostorách ISS mezitím probíhalo překládání nákladu z MPLM Leonardo.

14.03.2001 byla ukončena výměna první dlouhodobé posádky za druhou. V 06:00 UT se Helms[ová] stala oficiálně členem posádky komplexu ISS a Shepherd se stal členem posádky raketoplánu Discovery. Shepherd však prozatím zůstal formálně velitelem komplexu ISS.

Překládání nákladu z MPLM Leonardo do ISS probíhalo i v dalších dnech. Vykládání bylo hotovo už 15.03.2001 dopoledne a pak začalo překládání nepotřebného zařízení a odpadu ze stanice do modulu MPLM Leonardo. Vzhledem k tomu, že tato činnost si vyžadovala delší dobu, než se očekávalo, rozhodlo řídicí středisko MCC o prodloužení pobytu raketoplánu u stanice o jeden den.

Po dokončení překládání nákladu byl modul MPLM Leonardo 18.03.2001 odpojen od ISS a kolem 12:00 UT uložen zpět do nákladového prostoru raketoplánu Discovery.

ISS při odletu STS-102 (19.03.2001)Následující den (19.03.2001) se už obě posádky rozloučily, velení komplexu ISS oficiálně převzal Usačev a po uzavření průlezů se raketoplán v 04:42 UT od ISS odpojil. Pak byl ještě proveden tradiční inspekční oblet stanice a po jeho ukončení byl 05:49 UT uskutečněn konečný úhybný manévr.

Kolem 15:00 UT téhož dne však nová posádka na ISS zažila horké chvilky. Detektor kouře vyvolal v prostorách laboratorního modulu Destiny požární poplach. Následně se automaticky vypojily všechny ventilátory, aby se případný kouř nešířil po stanici. Nečekaně však vypadly i všechny přenosné počítače (laptopy) připojené k palubní počítačové síti. Až v 15:57 UT řídicí středisko MCC-H potvrdilo, že šlo o planý poplach. Detektor byl odpojen ze systému. Jako pravděpodobná příčina poplachu bylo stanoveno znečištění prachem zvířeným při stěhování nákladu. Kolem 16:20 UT byl systém ventilace v modulu Destiny znovu zprovozněn.

Raketoplán Discovery STS-102 přistál na dráze 15 SLF KSC dne 21.03.2001 v 07:31:41 UT při druhé příležitosti (na oběhu 201), když předchozí příležitost (na oběhu 200) musela být odvolána pro nízkou oblačnost a silný vítr v okolí KSC.


Aktualizováno : 03.08.2001

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Sojuz TM-31 | Expedice 1 | Expedice 2 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-102/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.097570 vteřiny.