Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-98 At/F-23
tisk 
M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2001-006A 07.02.2001 20.02.2001  12d21h20m  ISS-5A (US laboratoř Destiny, 3xEVA) 

Posádka STS-98
Posádka :
Cockrell,K.D.[VE] | Polansky,M.L.[PL] | Curbeam,R.L.[MS] | Jones,T.D.[MS] | Ivins[ová],M.S.[MS]

[ Popis letu | Obrázky | Experimenty | STS-98 v L+K | STS-98 v NASA ]

Znak STS-98Popis letu :

Hlavním cílem tohoto letu bylo spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS. Raketoplán dopravil na stanici americký laboratorní modul Destiny (samotný modul v ceně 1.4 miliardy USD měl hmotnost kolem 15 tun, takže i proto měla posádka jen 5 osob). Po spojení raketoplánu s ISS byl modul Destiny připojen přímo na modul Unity místo stávajícího přechodového tunelu PMA-2. Tunel PMA-2 byl pak přemístěn na opačný konec modulu Destiny.

Pracovní dráha raketoplánu měla sklon 51,6°.

Během letu se uskutečnily 3 výstupy do kosmu (EVA), během nichž Jones a Curbeam propojili nově instalovaný modul Destiny se zbytkem stanice.

Původní plán akcí na jednotlivé dny letu

Kresba ISS po připojení modulu Destiny (po letu 5A)Den 1. - Start (LC-39A, 07.02.2001, 23:11 UT)
Den 2. - Sbližovací manévry
Den 3. - Připojení k ISS, setkání obou posádek
Den 4. - EVA-1 (Jones, Curbeam) - přemístění PMA-2 na ITS-Z1, připojení Destiny k Unity
Den 5. - příprava na EVA-2, překládání nákladu do ISS
Den 6. - EVA-2 (Jones, Curbeam) - přemístění PMA-2 na konec Destiny, sokl PDGF
Den 7. - příprava na EVA-3, odpočinek
Den 8. - EVA-3 (Jones, Curbeam) - instalace SASA, propojování modulů, testy SAFERu
Den 9. - Překládání nákladu do ISS
Den 10. - Odpojení od ISS
Den 11. - Příprava na přistání
Den 12. - Přistání na KSC (18.02.2001)

Skutečný průběh letu

Předstartovní příprava modulu Destiny (21.12.2000)Předstartovní operace
20.09.2000 - Přesun do OPF-2 (příprava orbiteru)
04.12.2000 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
03.01.2001 - RollOut z VAB na LC-39A
05.-06.01.2001 - TCDT (Terminal Count Down Test)
15.01.2001 - Start byl odložen z 19.01.2001 až na únor 2001 kvůli kabeláži systému oddělování SRB (nutný návrat do VAB)
19.01.2001 - Přesun sestavy z LC-39A zpět do VAB k inspekci kabeláže SRB
26.01.2001 - Druhý RollOut z VAB na LC-39A
05.02.2001 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) na start 07.02.2001 ve 23:11 UT

Průběh letu

Sestava STS-98 se vrací do VAB ke kontrole (19.01.2001)Přípravy na původně plánovaný start (19.01.2001 v 07:11 UT) probíhaly úspěšně až do 15.01.2001. Sestava Atlantis STS-98 s laboratoří Destiny už stála na rampě 39A na KSC a blížilo se zahájení odpočítávání. Prohlídky a testy sestavy na rampě však vyvolaly pochybnosti o kvalitě kabeláže systému oddělování SRB od nádrže ET. Tento pyrotechnický systém už při dvou minulých letech STS nefungoval stoprocentně, a když byly navíc objeveny závady i v kabeláži ze skladových zásob, rozhodlo vedení NASA o provedení dodatečných testů a inspekce oddělovacího systému SRB. To si ovšem vyžádalo návrat celé sestavy do VAB. Start STS-98 tím byl odložen o několik týdnů.

Laboratoř Destiny byla ještě na rampě 39A vyjmuta z nákladového prostoru raketoplánu Atlantis a umístěna do speciální komory v obslužné věži. Sestava STS-98 byla poté převezena zpět do VAB 19.01.2001. Zde byla provedena dodatečná kontrola kabeláže SRB. Nebyly nalezeny žádné závady a tak byla celá sestava opět převezena na rampu LC-39A už v pátek 26.01.2001. Laboratoř Destiny byla do nákladového prostoru Atlantis namontována v pondělí 29.01.2001.

Start raketoplánu Atlantis STS-98 (07.02.2001)Závěrečné odpočítávání bylo zahájeno 05.02.2001 ráno a probíhalo bez problémů až do závěrečných minut. Těsně před startem se objevily problémy s multiplexerem v orbiteru, které se podařilo vyřešit dodatečnými kontrolami za cenu mírného skluzu v odpočítávání. Raketoplán Atlantis STS-98 vzlétl z rampy 39A na KSC dne 07.02.2001 ve 23:13:02 UT, tedy příbližně dvě minuty po plánovaném optimálním čase. Startovní okno však bylo dlouhé 5 minut, takže vše bylo v pořádku.

Navedení na oběžnou dráhu i úvodní akce na dráze, tedy otevření dveří nákladového prostoru a vyklopení komunikační parabolické antény pro pásmo Ku, byly úspěšné.

Na ISS mezitím pokračovaly už déle trvající přípravy na přijetí raketoplánu Atlantis STS-98. Nakladní kosmická loď Progress M1-4 byla 08.02.2001 v 11:24 UT od ISS odpojena a kolem 13:00 UT téhož dne byla brzdicím manévrem navedena do hustých vrstev atmosféry, kde v prostoru na jižním Tichým oceánem zanikla. Uvolnila tak prostor pro přílet a připojení raketoplánu.

Připojení raketoplánu k ISS proběhlo podle plánu v pátek 09.02.2001 v 16:51 UT. V 19:03 UT téhož dne došlo k otevření průlezů a obě posádky se setkaly v ISS. Setkání však bylo jen krátké, protože kolem 22:30 UT byly průlezy opět uzavřeny a v prostorách raketoplánu Atlantis byl snížen tlak na 703 hPa v rámci příprav na výstup do volného prostoru.

Připojování modulu Destiny k ISS (10.02.2001)První výstup do kosmu (EVA-1) se uskutečnil v sobotu 10.02.2001 od 15:50 UT do 23:24 UT. Kosmonauti Jones a Curbeam při něm nejprve dohlédli na dočasné přemístění PMA-2 na ITS-Z1 a pak pomohli při připojování laboratorního modulu Destiny k modulu Unity. Samotné přesuny zařízení prováděla Ivins[ová] pomocí kanadského manipulátoru RMS. Po pevném propojení Destiny a Unity kosmonauti zahájili propojování externích kabelů a potrubí. První spoj na potrubí se nepodařilo dostatečně dotáhnou, vznikla netěsnost a unikající amoniak znečistil Curbeamův skafandr. Kosmonauti museli spoj rozebrat, očistit a znovu spojit. Tentokrát už bylo vše v pořádku. Ve 22:07 UT bylo elektrické a hydraulické připojení Destiny ukončeno. Curbeam vystavil skafandr dlouhodobému ozařování Sluncem, aby dekontaminoval skafandru od amoniaku. Jones mezitím uklízel nářadí. Po návrat do přechodové komory a dosažení tlaku 345 hPa byl ve 23:24 UT výstup oficiálně ukončen. Celková oficiální délka EVA-1 byla 7 hod 34 min. Poté však byla komora ještě asi na 3 minuty znovu evakuována a otevřen průlez do nákladového prostoru, aby případné zbytky amoniaku unikly do kosmického prostoru. Cockrell, Shepherd a Polansky poprvé vstupují do Destiny (11.02.2001)Zbytek posádky si pro jistotu vzal dýchací masky, ale ukázalo se, žádné zbytky amoniaku už v přechodové komoře nebyly. Proto byl v 00:37 UT (11.02.2001) otevřen průlez na obytnou palubu raketoplánu a po zvýšení tlaku na normální hodnotu 1014 hPa byly opět otevřeny průlezy i do ISS.

Následující den (11.02.2001) už byla laboratoř Destiny natlakována a obydlena. Ve 14:38 UT došlo ke slavnostnímu otevření průlezu do modulu a podpisu předávacího protokolu o převzetí laboratoře dlouhodobou posádkou. Kolem 22:00 UT byly průlezy mezi raketoplánem a ISS opět uzavřeny a v prostorách raketoplánu Atlantis byl snížen tlak na 703 hPa v rámci příprav na druhý výstup do volného prostoru.

Curbeam při EVA-2 (12.02.2001)V pondělí 12.02.2001 vystoupili Jones a Curbeam znovu do kosmu. Při EVA-2 dohlédli na nové umístění tunelu PMA-2 na konec modulu Destiny, na povrch laboratoře nainstalovali pracovní plošiny, madla a namontovali propojovací sokl PDGF (Power Data Grapple Fixture) pro budoucí mechanické, elektrické a datové připojení manipulátoru SSRMS (Space Station Remote Manipulator System). Nakonec ještě provedli montáž ochranného odklápěcího poklopu pozorovacího průzoru v boku modulu a zahájili instalaci záložních datových kabelů, což už byly práce původně plánované až na EVA-3. Pak už uklidili pracoviště a vrátili se do přechodové komory. Výstup proběhl od 15:59 UT do 22:49 UT a trval 6 hod 50 min.

13.02.2001 měla posádka raketoplánu odpočinkový den. Jones a Curbeam si připravili skafandry, jednotky SAFER a nářadí pro třetí výstup do kosmického prostoru. Důležitou událostí také bylo přepnutí systému orientace ISS na silové gyroskopy, již dříve umístěné na ITS-Z1 ale nově ovládané počítači z modulu Destiny. To přineslo výraznou úsporu pohonných látek při udržování orientace komplexu.

Třetí a poslední výstup do kosmu (EVA-3) uskutečnili Jones a Curbeam ve středu 14.02.2001 v době od 14:48 UT do 20:13 UT (délka 5 h 25 m). Kosmonauti při něm přemístili anténní systém SASA (S-band Antenna Support Assembly) na ITS-Z1, zkontrolovali spoje na chladicím potrubí, dokončili demontáž pojistných svorníků radiátoru PVR-S4 a dohlédli na jeho rozložení, provedli fotografickou dokumentaci napínacích lan a úchytek fotovoltaických panelů PVAA (součást PVM) a nakonec vyzkoušeli transport bezvládného kosmonauta v rámci nácviku záchranných operací. Splnili tak všechny úkoly plánované pro tento i předchozí výstupy do kosmu při letu STS-98.

ISS při odletu STS-98 (16.02.2001)15.02.2001 byla dokončena překládka nákladu, zejména vaků CWC (Contingency Water Container) s vodou z palivových článků raketoplánu do ISS. Celkem bylo dopraveno na palubu ISS kolem 1500 kg nákladu. Zpět bylo odesláno přibližně 380 kg odpadu a demontovaného zařízení.

V pátek 16.02.2001 se obě posádky rozloučily a ve 13:14 UT byly uzavřeny průlezy. Ve 14:07 UT pak už došlo k oddělení raketoplánu Atlantis STS-98 od ISS. Ve vzdálenosti 120 - 140 m raketoplán ještě provedl kontrolní oblet kolem ISS a ve 14:48 UT došlo na závěrečný úhybný manévr, kterým raketoplán přešel na samostatnou dráhu.

O dva dny později, tedy v neděli 18.02.2001 kolem 18:00 UT měl raketoplán Atlantis STS-98 přistát na dráze SLF (Shuttle Landing Facility) na Kennedy Space Center. Kvůli příliš silnému bočnímu větru na KSC však musely být obě možnosti přistání toho dne odvolány a let raketoplánu byl prodloužen o 24 hodin. Ani v pondělí 19.02.2001 se však počasí na KSC nezlepšilo, rychlost větru byla přes 10 m/s (limit je 7.7 m/s), a proto byl let opět o další den prodloužen.

V úterý 20.02.2001 už bylo třeba přistát. Na KSC sice stále nebylo dostatečně vhodné počasí ale na Edwards AFB bylo vyhovující, takže raketoplán Atlantis přistál na dráze 22 Edwards AFB ve 20:33:05 UT po letu STS-98 trvajícím 12 dní 21 hodin a 20 minut.


Aktualizováno : 07.03.2001

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Sojuz TM-31 (Expedice 1 na ISS) ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-98/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.069895 vteřiny.