Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-122 At/F-29
tisk 

M.označení Start Přistání Délka letu Poznámka
2008-005A 07.02.2008 20.02.2008 12d18h22m ISS-1E (Columbus, ICC, NTA, 3xEVA)


Posádka STS-122
Posádka :
Frick,S.N.[VE] | Poindexter,A.G..[PL] | Melvin,L.D.[MS] | Walheim,R.J.[MS] | Schlegel,H.W.[MS](Německo) | Love,S.G.[MS]
Eyharts,L.[MS](Francie)(na ISS) / Tani,D.M.[MS] (z ISS)


Popis letu :

Znak letu STS-122Hlavním cílem tohoto letu k ISS byla doprava a připojení evropského laboratorního modulu Columbus ke stanici. Modul byl připevněn k pravobočnímu CBM uzlu modulu Harmony. Druhým hlavním úkolem byla částečná výměna posádky na ISS, kde kosmonaut Leopold Eyharts vystřídal Daniela Taniho v rámci dlouhodobé Expedice 16.

V nákladovém prostoru raketoplánu byla umístěna plošina ICC-L (Integrated Cargo Carrier – Lite) na níž byla uložena nádrž pro dusík NTA (Nitrogen Tank Assembly), která byla v průběhu letu na ISS vyměněna a stará NTA byla umístěna zpět na plošinu ICC-L. Na plošině byla také dvě externí zařízení modulu Columbus - sluneční observatoř SOLAR/SMO (Solar Monitoring Observatory) a platforma EuTEF (European Technology Exposure Facility) pro výměnné experimenty.

Při návratu raketoplánu Atlantis zpět na Zemi byl také na plošině ICC-L umístěn vadný silový gyroskop CMG (Control Moment Gyroscope), který byl vyměněn za nový při misi STS-118 Endeavour v polovině roku 2007.

Během letu se uskutečnily 3 výstupy do kosmu (EVA), všechny přes modul Quest. Jejich náplní byla aktivace modulu Columbus, výměna nádrže NTA a umístění gyroskopu CMG do nákladového prostoru raketoplánu.

Pracovní dráha raketoplánu má sklon 51,6° (jako dráha stanice ISS).

Plánovaný průběh letu

Konfigurace nákladového prostoru raketoplánu Atlantis STS-120Den 1. - Start (KSC, LC-39A)
Den 3. - Připojení ke stanici ISS
Den 4. - EVA-1 (Walheim, Schlegel) [montáž PDGF na Columbus, příprava nádrže NTA]
Den 4. - Připojení modulu Columbus k modulu Harmony
Den 6. - EVA-2 (Walheim, Schlegel) [aktivace modulu Columbus, výměna nádrže NTA]
Den 8. - EVA-3 (Walheim, Love) [montáž vnějších experimentů na Columbus, uložení gyroskopu CMG]
Den 10. - Odpojení raketoplánu od ISS
Den 12. - Přistání na KSC

Skutečný průběh letu

Předstartovní operace
04.11.2007 - Přesun do VAB (připojení ET a SRB)
10.11.2007 - RollOut z VAB na LC-39A
19.-20.11.2007 - TCDT (Terminal Count Down Test)
03.12.2007 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) [na start 06.12.2007]
06.12.2007 - Kvůli selhání dvou ECO snímačů při plnění nádrže musel být start odvolán a odložen nejméně o dva dny
07.12.2007 - Nové datum startu bylo stanoveno na 09.12.2007
09.12.2007 - Při plnění nádrže ET opět selhal jeden ECO senzor, pokus o start musel být odvolán a odložen až na rok 2008
11.01.2007 - Novým cílovým datem startu bylo určeno 07.02.2008
04.02.2008 - Začátek odpočítávání (T-43 hodin) [na start 07.02.2008]

Průběh letu
Raketoplán Atlantis STS-122 na rampě 39A krátce před startem (07.02.2008)Raketoplán Atlantis STS-122 měl původně odstartovat 06.12.2007, ale v průběhu plnění nádrže ET selhaly dva snímače ECO (které hlídají minimální hladinu kapalného vodíku v nádrži) a první pokus o start tak musel být odvolán a odložen nejméně o dva dny. Později bylo nové plánované datum startu upřesněno na 09.12.2007.

V neděli 09.12.2007 se skutečně odpočítávání opět rozeběhlo, ale krátce po zahájení plnění nádrže ET opět selhal jeden ECO senzor. Protože tentokrát stanovili manažeři NASA pravidlo, že musí fungovat všechny ECO senzory, nezbylo nic jiného, než start opět odvolat a odložit. Protože prosincové statovní okno končilo 13.12. a řešení problému nebylo jasné, musel být další pokus o start odložen až na leden 2008. Nejprve na 02.01.2008 a po zvážení potřeby odpočinku techniků o vánočních svátcích až na 10.01.2008.

Mezitím se technici NASA pokusili lokalizovat a opravit problém s ECO senzory přímo na startovací rampě. Nejprve připojili měřicí přístroje ke kabeláži mezi ECO senzory a blokem elektroniky v družicovém stupni raketoplánu. V úterý 18.12.2007 pak bylo na pořadu dne zkušební tankování nádrže ET. Závada se skutečně opět projevila a selhal jeden ECO senzor. Měřicí přístroje ale prokázaly, že problém je v konektoru, procházejícím vnějším pláštěm nádrže ET a propojujícím kabeláž mezi ECO senzory a elektronikou v raketoplánu.

Kresba laboratorního modulu ColumbusDne 27.12.2007 bylo jako nejvhodnější způsob řešení problému zvoleno to, že propojení mezi ECO senzory a raketoplánem bude modifikováno. Technici přímo na rampě odstranili část izolační pěny nádrže ET, rozebrali problémový konektor, a jeho vnější část vyměnili za nový kus, upravený propájením pinů. Protože úprava konektoru, certifikace změn a zpětné nanášení pěny na ET bylo poměrně pracné a zdlouhavé, muselo být plánované datum startu STS-122 postupně odkládáno.

Konektor byl z ET demontován dne 29.12.2007. První hodnocení postupu prací proběhlo ve čtvrtek 03.01.2008 a bylo konstatováno, že start nemůže být dříve, než 24.01.2008. Po dalším upřesnění bylo 11.01.2008 oznámeno, že cílovým datem startu je 07.02.2008. Nový "propájený" konektor byl na nádrž ET namontován 13.01.2008. Zpětné nanášení izolační pěny pak bylo dokončeno 23.01.2008.

V průběhu dalších příprav raketoplánu ke startu se ještě objevilo několik menších technických problémů. Jedním z nich byla např. ohnutá hadice freonové chladící smyčky FCL (Freon Coolant Loop). Hadice se při otevření dveří nákladového prostoru raketoplánu vytáhne ze smyčky držené systémem pružin ve schránce a po uzavření ji pružiny mají opět zasunout. Tentokrát se však při zavření dveří nákladového prostoru hadice nezatáhla do schránky ale místo toho se ostře ohnula a hrozilo její zaškrcení či dokonce nalomení. Naštěstí se po kontrole ukázalo, že hadice nebyla poškozena. Při závěrečném uzavírání nákladového prostoru technici technici směrovali hadici speciálním nástrojem na dlouhé tyči a hadice byla úspěšně zatažena do své schránky. Raketoplán Atlantis tak byl kompletně připraven k zahájení odpočítávání a ke startu. Technici předpokládali, že ve stavu beztíže by se zatažením hadice neměly být problémy.

Start raketoplánu Atlantis STS-122 (07.02.2008)Odpočítávání bylo zahájeno v pondělí 04.02.2008 ve 23:00 SEČ a proběhlo zcela bez problémů. ECO senzory tentokrát pracovaly správně. Přestože meteorologové dávali šanci jen 30% na vyhovující podmínky pro start, počasí naštěstí zůstalo akceptovatelné a raketoplán Atlantis STS-122 tak úspěšně odstartoval ve čtvrtek 07.02.2008 ve 20:45:30 SEČ.

Po dvou dnech sbližovacích manévrů (během nichž byla provedena první část kontroly stavu tepelné ochrany raketoplánu pomocí systému OBSS) se raketoplán připojil ke stanici ISS v sobotu 09.02.2008 18:17 SEČ.

Krátce po spojení obou tělěs bylo z řídicího střediska překvapivě oznámeno, že výstup EVA-1 byl odložen o 24 hodin a že místo Schlegela se ho zúčastní Love. Důvodem odkladu byly zdravotní problémy Schlegela. Také celý plán letu STS-122 byl kvůli tomu prodloužen o jeden den.

V neděli 10.02.2008 se kosmonauti na ISS zabývali především přípravami na první výstup do kosmu (EVA-1), věnovaný hlavně modulu Columbus. Jednodenní odklad EVA-1 byl nutný proto, aby se Love mohl připravit na výstup místo nemocného Schlegela a osvojit si všechny potřebné procedury. Večer byla na programu také detailní inspekce obšívky na krytu pravobočního motoru OMS raketoplánu. Podle výsledku inspekce pomocí kamer se později rozhodne, jestli bude třeba poškozené místo opravit při výstupu do kosmu. V rámci příprav na EVA-1 strávili Walheim a Love noc v modulu Quest při sníženém tlaku atmosféry.

Walheim při výstupu EVA-1 (11.02.2008)Výstup EVA-1 začal 11.02.2008 v 15:13 SEČ. Walheim a Love připravili modul Columbus k přenesení (odpojili kabely temperačního topení, nainstalovali na bok modulu sokl PDGF a sejmuli ochranné kryty z těsnění na portu CBM). Modul Columbus byl poté uchopen staničním manipulátorem SSRMS a připojen k pravobočnímu CBM portu modulu Harmony. Evropský laboratorní modul se tak stal součástí stanice ISS (a hlavní úkol mise STS-122 byl splněn). Práce ohledně přípravy nádrže NTA k výměně byly dokončeny jen zčásti (Walheim připravil dočasný úchyt pro NTA a povolil 4 hlavní šrouby). Zbývající činnosti (odpojení kabelů a hadic) byly pro nedostatek času přesunuty do výstupu EVA-2, plánovanému na středu 13.2. Výstup EVA-1 skončil ve 23:11 SEČ a trval celkem 7 hodin 58 minut.

Pro výstup EVA-2 ve středu 13.02.2008 už byl Schlegel fit a zúčastnil se ho tedy s Walheimem tak, jak bylo původně plánováno. Hlavním cílem EVA-2 je výměna prázdné dusíkové nádrže v nosníku ITS-P1. NTA (Nitrogen Tank Assembly) je nádrž dusíku, která poskytuje zásobu tlakového plynu pro udržování správného tlaku amoniaku v chladicích okruzích stanice. NTA patří do skupiny tzv. vyměnitelných dílů ORU (Orbital Replacement Unit). Na stanici budou celkem 4 nádrže NTA a v době letu STS-122 tam byly 3. Nádrž v segmentu P1 už měla snížený tlak, a proto musela být vyměněna za novou, kterou ze Země přivezl raketoplán Atlantis. Výměna nádrže proběhla bez problémů. Na konci výstupu ještě Schlegel nainstaloval 4 tepelné kryty na transportní úchyty modulu Columbus a spolu s Walheimem provedl inspekci ochranných panelů proti mikrometeoritům na modulu Destiny. Panely byly trochu uvolněné, takže je kosmonauti dodatečně upevnili a zajistili. Úspěšný výstup trval 6 hodin 45 minut.

Schlegel pracuje na povrchu modulu Columbus při výstupu EVA-2 (13.02.2008)Téhož dne manažeři NASA rozhodli prodloužit misi STS-122 o další den, takže raketoplán Atlantis zůstal u stanice připojen až do pondělí 18.02.2008 a přistání bylo naplánováno na středu 20.02.2008 cca v 15:06 SEČ.

Poslední plánovaný výstup (EVA-3) byl oficiálně zahájen 15.02.2008 ve 14:07 SEČ. Walheim a Love úspěšně namontovali zařízení SOLAR a EuTEF na vnější platformu modulu Columbus a přenesli vadný gyroskop CMG do nákladového prostoru raketoplánu k dopravě na Zemi. V nadplánu ještě provedli inspekci poškozeného madla u přechodové komory (poškození objevil Love v pondělí při výstupu EVA-1 [jde možná o následek dopadu mikrometeoritu]). Kosmonauti se snažili ověřit, jestli pozorovaný malý kráter může poškozovat vnější vrstvu rukavic skafandrů, které bylo při posledních výstupech do kosmu zaznamenáno. Podle prvních výsledků a dojmů ale místo nevypadalo nebezpečně a testované tkaniny nenarušovalo. Na dodatečně přidanou inspekci rotačního spoje SARJ-S3 už nezbyl čas. Výstup skončil ve 21:32 SEČ a trval 7 hodin 25 minut.

V sobotu 16.02.2008 pokračovala aktivace modulu Columbus a byla také zvýšena dráha stanice ISS pomocí manévrovacích motorků raketoplánu Atlantis (dráha byla zvýšena cca o 2 km). Kromě toho se uskutečnla společná tisková konference obou posádek.

V neděli 17.02.2008 kolem 18:15 SEČ se posádky rozloučily a byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a kosmickou stanicí.

Stanice ISS při odletu raketoplánu Atlantis STS-122 (18.02.2008)K odpojení a odletu raketoplánu od stanice došlo v pondělí 18.02.2008 v 10:24 SEČ. Ještě téhož dne proběhla i závěrečná kontrola tepelné ochrany raketoplánu pomocí kamer a senzorů na OBSS.

V úterý 19.02.2008 kosmonauti na raketoplánu Atlantis prověřili všechny systémy, potřebné pro sestup atmosférou a přistání. Protože bylo zjištěno, že došlo k výpadku vyhřívání 4 malých vernierových motorků v zadní části raketoplánu, byl Atlantis na oběžné dráze orientován po co nejdelší dobu zádí směrem ke Slunci, aby se předešlo podchlazení a případným problémům s manévrovacími motorky (i když verniery nejsou pro přistání nutné). Raketoplán je v zadní části trupu vybaven dvěma moduly OMS (Orbital Maneuvring System), každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS (Reaction Control System) o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Výpadek vyhřívání se týkal jen těch nejslabších motorků v zádi.

Na obytné palubě raketoplánu bylo také připraveno speciální křeslo pro Daniela Taniho, který se vracel z dlouhodobého pobytu na oběžné dráze. Toto křeslo snižuje zátěž při přechodu do zemské gravitace tím, že v něm kosmonaut spíše leží než sedí a organizmus je tak méně namáhán.

Přistání raketoplánu Atlantis STS-122 na KSC (20.02.2008)Přistání raketoplánu Atlantis STS-122 proběhlo bez problémů a při první příležitosti na KSC ve středu 20.02.2008 v 15:07 SEČ.

Aktivováno ale bylo i záložní letiště na základně Edwards v Kalifornii tak, aby raketoplán mohl ve středu s jistotou přistát (důvodem této snahy byla skutečnost, že v nejbližších dnech byl očekáván pokus armády USA o rozbití nefunkční vojenské družice USA 193 na nízké oběžné dráze) [k "rozstřelu" družice pak skutečně došlo už 21.02.2008 kolem 04:20 SEČ].


Aktualizováno : 18.09.2011

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-122/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.082988 vteřiny.